En israelisk arab talar ut

Lämna en kommentar


Del 1:

Del 2:

[videolänk 1] [videolänk 2]

Och de fortsätter att hacka på Sverigedemokraterna

30 kommentarer


Det som skett i Norge är mycket tragiskt och overkligt. Alla har berörts och frågar sig hur något så här djupt tragiskt har kunnat hända.

Debatten som en följd av dessa händelser är i full gång – och inte utan orsak. Det behövs en debatt. Debatten handlar om ämnen som mångkulturalism, invandring, Sverigedemokraterna, hat, tolerans och högerextremism eftersom alla dessa ämnen på något sätt är kopplade till händelserna i Norge.

Det är ett faktum att Europa förändrats under de senaste decennierna. På vilket sätt? Jo, på det sättet att man tagit emot utomeuropeiska invandrare.

Vi lever i ett öppet och demokratiskt land där det råder åsikts- och yttrandefrihet. Bland oss finns de som är kritiska till den invandringspolitik som förs. Observera att jag skrev kritiska till den invandringspolitik som förs. Att vara kritisk till den invandringspolitik som förs är inte att vara hatisk, främlingsfientlig eller rasistisk mot invandrare.

Har Sverige en extrem invandringspolitik? Det finns de som menar det. Faktum är i alla fall att omkring 100 000 uppehållstillstånd beviljats varje år de senaste åren, enligt statistik som finns på Migrationsverkets hemsida (enkelt att kolla upp för var och en).

Huruvida detta är extremt eller inte, och i så fall hur extremt är upp till var och en att själv bedöma.

Faktum är i alla fall att det beviljas omkring 100 000 uppehållstillstånd i Sverige varje år. Får man i ett öppet och demokratiskt land som Sverige vara av den åsikten att detta är för mycket?

Jo, de finns de som tycker att det är för mycket. Ska de få tycka så? Ja de ska de få göra (om det är så att det råder åsiktsfrihet i Sverige). (Och som sagt: att tycka så betyder inte att man är hatisk, främlingsfientlig eller rasistisk. Det är inte hatiskt, främlingsfientligt eller rasistiskt att vara av den åsikten att antalet beviljade upphållstillstånd borde minskas.)

Alliansen har inte gett några tecken på att införa en politik som skulle medföra ett minskande av beviljade uppehållstillstånd. Eftersom allt fler på sistone verkar ha bildat sig den åsikten att antalet beviljade upphållstillstånd borde minskas, ja då är frågan vilket parti dessa personer ska rösta på om denna fråga är avgörande för dessa väljare. Alliansen har inte lyssnat på dessa människor. Det är här som Sverigedemokraterna kommer in i bilden för de förespråkar en politik som innebär ett minskande av antalet beviljade uppehållstillstånd.

Det finns många frågor. Två viktiga frågor är i alla fall a) har politikerna frågat det svenska folket om folket vill att det beviljas 100 000 uppehållstillstånd varje år? b) är det möjligt att integrera så mycket folk på så kort tid?

Personligen förhåller jag mig lite skeptisk till Sverigedemokraterna. Varför? Jo, för att de lär ska ha sina rötter – åtminstone delvis – i nynazistiskt tänkande (länk). Å andra sidan finns de som menar att partiet gjort upp med allt detta, så jag vet inte riktigt vad man ska tänka. Ett faktum är att samtliga etablerade partier också någon gång i tiden sysslat med sådant som inte är rumsrent (länk 1, länk 2, länk 3, länk 4). Det hjälper knappast att säga att det skett för länge sedan.

Man får ha olika åsikter om Sverigedemokraterna, men man måste komma ihåg att de blivit populärare eftersom en allt större skara anser att antalet beviljade uppehållstillstånd borde minskas och att inga andra partier för en sådan politik. Därför röstades Sverigedemokraterna in i riksdagen. Men allting har bara blivit riktigt konstigt eftersom etablissemanget behandlat Sverigedemokraternas intågande i riksdagen på ett mycket omoget sätt. Man har inte ens varit redo att ta i Sverigedemokraterna med tång och samtidigt förbisett de som röstat på Sverigedemokraterna – demokratiskt.

Det som skett i Norge är tragiskt och overkligt och händelserna påverkar debatten om invandring, mångkulturalism och partier som Sverigedemokraterna. Men vi befinner oss i en mycket konstig situation. Det sägs att Sverigedemokraterna har sina rötter i nynazistiskt tänkande – åtminstone delvis – men det sägs å andra sidan också att partiet gjort upp med detta. De etablerade partierna har också för sin del sysslat med saker som inte är rumsrena – icke att förglömma. Och det spelar ingen roll att det skett för länge sedan.

Sverigedemokraterna röstades in i riskdagen, men man har inte velat ta i dem ens med en tång. Och man har också försökt framställa Sverigedemokraterna som något de i verkligheten inte är. Och detta verkar göras till och med nu i debatten som följer händelserna i Norge.

Som sagt: vi befinner oss i en konstig situation. Man menar att Sverige är ett öppet och demokratiskt land och att här råder yttrande- och åsiktsfrihet, men samtidigt verkar man ha stora problem med hanteringen av att en del är av den åsikten att antalet beviljade upphållstillstånd borde minskas och att de bland annat därför röstat på ett parti vid namn Sverigedemokraterna och att detta parti som en följd av detta kommit in i riksdagen. Eftersom inget annat parti lyssnat på denna grupp som anser att antalet uppehållstillstånd borde minskas, vilket parti ska då dessa människor rösta på?

Jo, man har också rätt att ha olika åsikter om Sverigedemokraterna, men allt detta visar att det finns problem i Sverige med hur man fungerar i sin demokrati.

Man har inte velat ta i Sverigedemokraterna ens med en tång och man har dessutom framställt Sverigedemokraterna som något de inte i verkligheten är. Och detta verkar fortsätta i debatten som följt efter händelserna i Norge.

Personligen är jag av den åsikten att en del politiker inom partier som t.ex. Sverigedemokraterna för fram sina åsikter på ett obalanserat sätt och ibland blir tonen mer eller mindre hatisk och fylld av avsky. Men att framställa Sverigedemokraterna som något annat än vad de i verkligheten är är bara onödigt.

En bra källa för exempel på hur Sverigedemokraterna utpekats i debatten som följt händelserna i Norge är Politiskt Inkorrekt.

Människor som inte förespråkar terror är inte skyldiga när någon begår terrordåd i deras namn, skrivs det i en ledare på DN.se.

Ett blogginlägg på Poltiskt Inkorrekt som jag särskilt vill lyfta fram: ”Vad som krävs nu är besinning och klarsyn från alla sidor”

Ett läsvärt blogginlägg hos Merit Wager: BBC: Norway and the politics of hate

Newsmill: Massmordsanklagelserna mot riksdagspartier är vämjeliga

Denna artikel kan tyckas vara utanför det tema som denna blogg handlar om, men jag finner det nödvändigt att vid behov skriva om andra saker än vad denna blogg i huvudsak handlar om.

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 DN9 DN10 DN11 DN12 DN13 DN14 DN15 DN16 DN17 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 SvD8 SvD9 SvD10 SvD11 SvD12 SvD13 SvD14 SvD15 SvD16 SvD17 Svt1 Svt2 Svt3 Svt4 Svt5 Svt6 Svt7 Svt8 Svt9 GP1 GP2 GP3

Varför ”Palestina” inte är moget

5 kommentarer


FN:s säkerhetsråd planerar en debatt om möjligheten för ”Palestina” att bli medlem i FN. Debatten ska hållas i slutet av juli. Men det finns många problem. Och de är stora.

  • Israel har utsatts för blodig terror från närliggande områden efter varje gång de gett större frihet och ökade rättigheter åt palestinierna. Det blev en andra intifada fastän palestinierna fick självstyre och raketbeskjutningen avtog inte, utan snarare ökade, fastän Israel drog sig ur Gazaremsan.
  • Man glorifierar terrorister fortfarande.
  • Eftersom det bor en betydande arabisk befolkning i Israel borde det vara rimligt med en judisk befolkning i ett eventuellt framtida ”Palestina”. Det har nämligen bott judar på området som idag kallas Västbanken sedan mycket långt tillbaka i tiden. Men det palestinska ledarskapet har gjort klart att inga judar ska få bo där.
  • Två nära grannar måste kunna föra en dialog – även om man har mycket olika uppfattningar om saker och ting och även om man skulle vara lite sur och besviken på varandra. Det palestinska och det israeliska ledarskapet för inga som helst direkta förhandlingar nu eftersom det palestinska ledarskapet hittills dragit sig ur alla förhandlingar.
  • Man har inte fullföljt de åtaganden man har varit skyldig att vidta enligt Oslo-avtalen, nämligen erkänna Israels rätt att existera, upphöra med terrorism, se till att terrorister avväpnas och hindras i sin verksamhet, samarbeta med Israel för att få fast dem samt gå in för fredsfostran i skolorna.
  • ”Palestinas” demokratiska processer har stora problem.

Det är en självklarhet att även palestinierna ska ha frihet, rättigheter och mänskliga rättigheter och det är självklart att det också behövs människor som arbetar för det och som sympatiserar med palestinierna. Under 1970- och 1980-talen kunde palestinierna röra sig fritt i hela Israel och mellan 1967 och 1993 hade palestinierna det väldigt bra jämfört med nuläget.

Idag finns endast 16 vägspärrar på Västbanken och dessutom är de flesta av dessa öppna hela tiden. De stängs bara om man får underrättelseinformation om att någon eller några med onda avsikter rör sig vid en vägspärr. Denna frihet har gjort att man på Västbanken fritt kan ta sig från Jenin i norr till Hebron i söder. När det gäller Gazaremsan har Israel hela tiden släppt in varor och mängden varor som släpps in har ökat under senare tid. Sjuka från både Västbanken och Gazaremsan får vård i Israel. De begränsningar som finns gällande palestiniers rörlighet beror på säkerhet.

De palestinska araberna förtjänar ett bättre ledarskap, ett ledarskap som inte bara ställer krav, utan som också är villigt att ge någonting i utbyte mot den frihet och de rättigheter Israel försökt ge åt palestinierna och inte svarar med mera terror och mera våld.

”Palestina” är helt enkelt inte moget. Men ser palestinasympatisörerna detta? Och är de villiga att kritisera den palestinska sidan?

DN 1 DN 2 DN 3 DN 4 DN 5 DN 6 DN 7 SvD 1 SvD 2 SvD 3 SvD 4 SvD 5 SvD 6 D 1 D 2 D 3 Svt 1 Svt 2 Svt 3 GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 HD 1 HD 2 HD 3 HD 4 HD 5

Palestinierna förtjänar bättre

10 kommentarer


Denna artikel är kopierad från bloggen Israel i Sverige.

Av Gary Fitleberg, politisk analytiker som specialiserar sig på Internationella Relationer med betoning på Mellanöstern.

IsraelInsider, 16 december 2003

[Engelskt original under den svenska översättningen]

I ett offentligt tal på Whitehillkapellet förklarade president George W. Bush att palestinaaraberna förtjänar ett bättre ledarskap. Bush uppmanade dessa att arbeta för demokratin som ett sätt att få fred med Israel. ”Fred kan inte kan uppnås av palestinska ledare som skrämmer oppositionen, som tolererar och drar nytta av korruption och bibehåller sin anknytning till terroristgrupper. Dessa är de metoder från den gamla eliten, som gång på gång har lagts till egna intressen framför de intresse de anser sig tjäna,” anger president Bush.

Bush summariserar, ”Palestinaaraberna förtjänar bättre än det långa lidandet de har upplevt. De förtjänar en verklig ledare som kan skapa och styra en palestinsk stat.”

Hade palestinierna det bättre under israelisk jurisdiktion eller Palestinian Authority (PA)? De arabiska palestinierna förtjänar ekonomiskt välstånd, arbetstillfällen, pedagogisk utveckling, en högre levnadsstandard, pressfrihet, politiska och medborgerliga friheter.

Låt oss nu jämföra den så kallade palestinska ekonomin, levnadsstandarden, och rättigheterna i områdena under israelisk jurisdiktion med den under PA/PLOs jurisdiktion. Studera balansräkningen.

Under den israeliska kontrollen, 1967-1993

Ekonomiskt välstånd. Israeliska investeringar i palestinska företag, industri och infrastruktur hjälpte PA:s BNP växa 13% årligen mellan 1967 och 1980, inkomsten per capita ökade tiofaldigt, arbetslösheten minskade från 40% till under 5%.

Sysselsättningsmöjligheter. Utom under terroristuppror sysselsätter Israel omkring 120.000 arabiska palestinier från de forntida bibliska och moderna omtvistade territorierna. Deras inkomster svarade för 43% av den totala inkomsten för palestinaaraberna i Judéen/Samarien.

Pedagogiskt utvecklingsarbete. Israel byggde sex universitet och 20 gymnasier för palestinaaraberna. Analfabetismen sjönk från 50% till 30% mellan 1967 och 1980. Levnadsstandarden sköt i höjden. Hälsovinster: Israel byggde 166 kliniker, försåg dem med universell livförsäkring och medicinska program för palestinaaraberna. Dödligheten sjönk med två tredjedelar från 1970 till 1990, och Israel byggde sjukhus och skolor. Israel utökade även vatten, avlopp, och elektriska system.

Tryckfriheten. Denna grundläggande rättighet förlängdes även för tryck med anti-Israeliska åsikter. Övriga civila och politiska friheter. Föreningsfrihet, fackföreningar, medborgarorganisationer och oppositionspartier tilläts. Rösträtten utvidgades till fattigare klasser och till kvinnor för lokala val för första gången i den arabiska palestinska historien.

Under PA:s styre, 1993-2000

Ekonomisk stagnation. Mellan 1992 och 1996 sjönk inkomsten per capita 35% i Gaza. Arbetslösheten ökade till över 20% i Gaza och för områdena i Judéen och Samarien.

Hinder för arbetskraft. De andra araberna uteslöt avsiktligt deras bröder och kusiner som kallar sig palestinier under rekrytering till jobb, och importerar asiater och andra arabiska medborgare i stället. Kuwait har förnekat medborgarskap och utvisas alla 300.000 av sina så kallade palestinier som bodde där, efter Gulfkriget.

Otillräcklig utbildning. Skolorna är stängda under uppror för att bussa studenter till demonstrationerna. Elementarskolor, gymnasier, och universitetsstudenter utbildas i dem senaste taktiken av terror baserad på den vansinniga statliga hatpropagandan mot israeler och judar. Denna helt felaktiga utbildningen främjas också i läger och religiösa institutioner.

Korruption och vanskötsel. Under 1997 “försvann” 40% av PA/ PLO:s budget och rapporterades ”försvunna” eftersom dess ledare har dragit personlig nytta av pengar för den humanitära hjälpen.

Kontroll av media. Den palestinska myndigheten/PLO, har ända sedan starten haft total kontroll över media. Ingen demokrati har kontroll över media. PA / PLO har arresterat journalister, stängt media och använt dessa media för att främja hat och terrorism – speciellt självmordsattacker. Ett klimat av rädsla och självcensur finns.

Auktoritärt styre. Här är några exempel: Begränsningar av föreningar, hotelser och även riktade mord på oppositionsledare, godtyckliga gripanden och kvarhållanden, tortyr och orättvisa rättegångar, särskilt i de nya statssäkerhetsdomstolarna, som enligt Amnesty International flagrant bryter mot rättvisa normer för rättegång i enlighet vedertagen rättspraxis och normer.

Det är inte allt. Låt oss betrakta en annan viktig ekonomisk verklighet.

Mellan 1994-2000 bidrog EU med 1,5 miljarder dollar till den palestinska myndigheten, USA utlovade 500 miljoner dollar. Israel tilldelade $ 90.000.000 mellan 1993-1999. Israel underlättar också investeringar i den arabiska palestinska privata sektorn och har beviljat 2,522 stipendier till palestinaaraber för yrkesutbildning mellan 1995-1999.

Låt oss få fakta direkt …

Israel vill inte styra palestinaaraberna. De har försökt flera gånger att förhandla fram en realistisk lösning som erkänner palestinaarabernas rätt till självbestämmande. Under tiden har Israel försökt att hjälpa dem.

Palestinaraberna förtjänar bättre. Palestinaaraberna förtjänar ekonomiskt välstånd, arbetstillfällen, pedagogisk utveckling, en högre levnadsstandard, pressfrihet, politiska och medborgerliga friheter.

Är palestinaaraberna bättre under jurisdiktion av israelerna eller den palestinska myndigheten/PLO? Du får döma själv.


http://www.israelnn.com/print.php3?what=article&id=5136 [fungerar visst inte längre, jag hittade en kopia på http://www.likud.nl/press308.html]

Palestinians Deserve Better

by Gary Fitleberg
May 19, 2005

In a public address at the Whitehill Chapel, President George W. Bush declared that Arab Palestinians deserve better leadership. Bush called for Palestinians to strive for democracy as a way to peace with Israel.

”Peace will not be achieved by Palestinian rulers who intimidate the opposition, who tolerate and profit from corruption and maintain their ties to terrorist groups. These are the methods of old elites, who time and again have put their own self-interest above the interest they claim to serve,” President Bush stated.

Bush concluded, ”The long suffering Palestinian people deserve better. They deserve the true leaders capable of creating and governing a Palestinian state.”

Are the Palestinians better off under Israeli jurisdiction or the PalestinianAuthority/Palestine Liberation Organization (PA/PLO) jurisdiction? Arab Palestinians deserve economic prosperity, employment opportunities, educational development, a higher standard of living, freedom of the press, and political and civil freedoms.

Let us now compare the so-called Palestinian economy, standards of living, and rights in the territories during the period of Israeli jurisdiction with that of the PA/PLO jurisdiction. Consider the balance sheet.

Under Israeli Jurisdiction, 1967-93

Economic prosperity. Israeli investment in Palestinian business, industry, and infrastructure helped the PA GNP grow 13% annually between 1967 and 1980; per capita income grew tenfold; unemployment dropped from 40% to below 5%.

Employment opportunities. Except during terrorist upsurges, Israel employs about 120,000 Arab Palestinians from the ancient biblical and modern disputed territories. Their earnings accounted for 43% of the territories’ of Judea and Samaria (wrongly called the West Bank) overall income.

Educational development. Israel built six universities and 20 community colleges for the Arab Palestinians. Illiteracy dropped from 50% to 30% between 1967 and 1980. Standards of living soared. Health gains: Israel built 166 clinics, provided universal life insurance and medical programs for Arab Palestinians. The mortality (and morality) rate plummeted by two-thirds. Between 1970 and 1990, Israel built hospitals and schools. Israel also expanded water, sewage, and electric systems.

Freedom of the Press. This basic right was extended even for press with anti-Israel opinions. Other civil and political freedoms. Freedom of association, trade unions, civic organizations and opposition parties permitted. Voting rights extended to poorer classes and to women for local elections for the first time in the Arab Palestinian history.

Under Arab Palestinian Jurisdiction, 1993-2000

Economic stagnation. From 1992 to 1996, per capita income dropped 35% in Gaza. Unemployment increased to over 20% in Gaza and the ancient biblical and modern disputed territories of Judea & Samaria (wrongly called West Bank ).

Employment roadblocks. Arabs intentionally exclude their brethren and cousins who call themselves Palestinians during job recruitment efforts, importing Asians and other Arab nationals instead. Kuwait has denied citizenship to and expelled all 300,000 of its so-called Palestinian residents after the Gulf War.

Inadequate education. Schools are closed during uprisings to bus students to the demonstrations. Elementary, high school, and university students are trained in the latest tactics of terror based upon wrongful hatred of Israelis and Jews. This improper education is also promoted in camps and religious institutions.

Corruption and mismanagement. In 1997, 40% of the PA/PLO budget ”disappeared” and was reported ”missing” although its leadership has profited personally from the humanitarian aid money.

Control of the media. The Palestinian Authority/Palestine Liberation Organization, ever since its inception, has complete control over the media. No democracy has control over the media. A few PA/PLO activities include arrests of journalists, closure of media outlets, and using the media to promote hatred and terrorism–especially homicide bombing attacks. A climate of fear and self-censorship exists.

Authoritarian government. Here are a few examples: Restrictions on association; intimidation and even ”targeted” assassination of opposition leaders; arbitrary arrests and detentions; torture and unfair trials, especially in the new State Security Courts, which according to Amnesty International ”flagrantly” violate ”fair trial standards” according to accepted jurisprudence standards.

That’s not all. Let’s consider another important economic reality.

Between 1994-2000, the European Union contributed $1.5 billion to the Palestinian Authority; the U.S. pledged $500 million. Israel allocated $90 million between 1993-1999. Israel also facilitated investments in the Arab Palestinian private sector and granted 2, 522 fellowships to Arab Palestinians for professional training between 1995-1999.

Let’s get the factual record straight…

Israel does not want to govern the Arab Palestinians. It has tried repeatedly to negotiate a realistic solution that recognizes the Arab Palestinians’ right to self-determination. In the interim, Israel has tried to help them.

The Arab Palestinians deserve better. The Arab Palestinians deserve economic prosperity, employment opportunities, educational development, a higher standard of living, freedom of the press, and political and civil freedoms.

Are the Arab Palestinians better off under the jurisdiction of the Israelis or the Palestinian Authority/Palestine Liberation Organization? You be the Judge!

DN 1 DN 2 DN 3 DN 4 DN 5 DN 6 DN 7 DN 8 DN 9 DN 10 DN 11 DN 12 SvD 1 SvD 2 SvD 3 SvD 4 SvD 5 SvD 6 SvD 7 SvD 8 SvD 9 D 1 D 2 D 3 Svt 1 Svt 2 Svt 3 Svt 4 Svt 5 Svt 6 HD 1 HD 2 HD 3 HD 4 HD 5 HD 6  HD 7 HD 8 HD 9 HD 10 HD 11 HD 12 HD 13 HD 14 HD 15 GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6 GP 7

Får det finnas ett judiskt land i världen?

25 kommentarer


Landet Israel är ständigt under lupp. Nu har en lag godkänts som gör att det är lättare att ta tillbaka medborgarskapet för sådana som varit inblandade i t.ex. terrorism. Och lagen kritiseras förstås, vilket är helt fullt möjligt eftersom Israel är en demokrati.

Israel är självklart inget helt perfekt land – vilket land skulle vara det? Men landet får utstå mycket kritik och tyvärr också mycket hat. Säger man att Israel är Mellanösterns enda demokrati är det många som nästan skrattar ihjäl sig. Ja – Israel är en demokrati. Där har kvinnor rösträtt. Där råder pressfrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. Friheter som man bara kan drömma om i många länder.

Självklart är det okej att kritisera Israel inom ramen för yttrandefriheten, men varför får Israel så mycket kritik trots att det råder en sådan frihet i landet medan det finns många länder där sådana friheter inte råder och således i stället borde kritiseras?

I denna blogg har många gånger framförts att judarna inte är en grupp människor med en gemensam religion, utan att de är ett folk och att genetisk forskning bevisat detta. Det har bott judar i länderna i Nordafrika och i Mellanöstern sedan långt tillbaka i tiden. Judarna är helt enkelt en del av ursprungsbefolkningen i Mellanöstern och således borde de också ha rätt till ett eget land där. Araberna har ju uppenbarligen denna rätt – de har ju flera länder.

På samma sätt som det judiska folket har behandlats under historien behandlas Israel idag. Det finns en koppling mellan dessa två fenomen. Det judiska folket – deras hemland Israel. Varsågod, kritisera Israel inom ramen för yttrandefriheten om det finns orsaker till det, men låt landet vara i fred! Det får väl finnas ETT judiskt land i världen, eller…? Det är väl ingen alltför stor överdrift. Och det landet måste få finnas till i lugn och ro.

Judarna har inte stulit Palestina: Är Israel en legitim stat?

Här finns en artikel om den genetiska forskningen angående judarna: Tracing the Roots of Jewishness

Länkar till svenska tidningar:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/lattare-mista-medborgarskap-i-israel

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/lattare-mista-medborgarskap-i-israel_6047169.svd

http://hd.se/utrikes/2011/03/29/lattare-mista-medborgarskap-i/

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.586663-lattare-mista-medborgarskap-i-israel

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=254091

http://ltz.se/nyheter/utrikes/1.2898366-lattare-mista-medborgarskap-i-israel

http://www.bt.se/nyheter/tt_utrikes/lattare-mista-medborgarskap-i-israel(2615112).gm

http://allehanda.se/start/utrikes/1.2898367-lattare-mista-medborgarskap-i-israel

http://ekuriren.se/nyheter/utrikes/1.1000685-lattare-mista-medborgarskap-i-israel

http://dagbladet.se/nyheter/utrikes/1.2898368-lattare-mista-medborgarskap-i-israel

http://st.nu/start/utrikes/1.2898365-lattare-mista-medborgarskap-i-israel

http://gd.se/nyheter/utrikes/1.2898372-lattare-mista-medborgarskap-i-israel

http://www.blt.se/nyheter/tt_utrikes/lattare-mista-medborgarskap-i-israel(2615109).gm

http://arbetarbladet.se/nyheter/utrikes/1.2898371-lattare-mista-medborgarskap-i-israel

http://laholmstidning.se/article/20110329/TTUTRIKES/103299998/0/-/lattare-mista-medborgarskap-i-israel

http://www.nsk.se/article/20110329/TTUTRIKES/103299998/0/-/lattare-mista-medborgarskap-i-israel

Länkar till israeliska tidningar:

http://www.haaretz.com/news/national/knesset-passes-law-to-strip-terrorists-of-israeli-citizenship-1.352412

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4049092,00.html

http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=214202

Det är fel i dubbel bemärkelse

Lämna en kommentar


Vi har alla en önskan om att vår värld skulle bli bättre, men man kan bli ganska modfälld när man tänker på hur mycket elände det egentligen finns i denna värld. Från Libyen kommer nu skräckbilder över hur hänsynslöst regimen behandlar sina egna. Men faktum är att dessa usla förhållanden har varit en verklighet i dessa länder under en lång tid och det handlar naturligvis inte bara om Libyen. Människorna i dessa länder har fått utstå förtryck under lång tid.

Att länderna i Mellanöstern och Nordafrika inte är fria är ett problem, men det finns också ett annat problem. Det är nämligen så att Israel är det enda fria och demokratiska landet i denna politiska region, men i en allt större krets anses detta land som ett mer eller mindre grymt land. När man påtalar att Israel är en demokrati och ett fritt land så kan reaktionen vara att det är ett hån mot själva demokratibegreppet att kalla Israel för en demokrati.

Som sagt så har vi alla en önskan om att vår värld skulle bli bättre och det betyder också att länderna i Nordafrika och i Mellanöstern är inkluderade i detta. Men för att kunna diskutera dessa saker behöver man ha insikt i hur saker och ting ligger till i verkligheten. Om man inte har det så leder det till ett felaktigt ställningstagande.

Jørgen Lohne frågar sig i en kommentar i norska Aftenposten om huruvida Israel kan bli modellen för de förändringar som förväntas ske i länderna i Nordafrika och Mellanöstern [1]. Det är naturligvis helt befogat att ställa den frågan. Eftersom det finns ett fritt land i regionen, varför skulle då detta land inte kunna vara en inspirationskälla för andra?

Problemet är att alltför många anser att detta enda fria land är ett av världens grymmaste länder. Hur kan detta komma sig? Jørgen Lohne skriver så här i inledningen av sin kommentar: ”Arabere gjør oppgjør og krever et samfunn med ytringsfrihet og stemmerett i frie valg. Et slikt samfunn finnes midt iblant dem. I landet de elsker å hate.”

Här slår han huvudet på spiken, för visst är Israel hatat av sina grannar. Det råder inget tvivel om det. Och hatar man någon, så händer det lätt att man också målar upp en felaktig bild av objektet man hatar. Denna bild baserar sig långt på känslor. Problemet är att alltför många här i väst har påverkats av denna bild som målats upp av Israel, så att en allt större krets anser att Israel är ett dåligt och grymt land.

Israels kontroll av Västbanken och Gaza-remsan torde ha mest inverkan när det gäller vilken bild man har av Israel. ”Ockupationen måste avslutas omedelbart” hör man folk ropa. Men problemet är att man bortser från historia och fakta. Västbanken och Gaza-remsan kom under israelisk kontroll i ett försvarskrig. Senare har dessa två territorier blivit baser för terrorism av olika slag. Mytbildningen av Israels kontroll av Västbanken och Gaza-remsan verkar inte ha några gränser. Israels kontroll av Västbanken och Gaza-remsan har kommit att bli en språngbräda för förvanskning av sanningen. Säger man att Israel är en demokrati, så skrattar folk eftersom de genast kommer att tänka på den grymma ockupationsmakten Israel.

Verkligheten har förvanskats så till den grad när det gäller Israels kontroll av Västbanken och Gaza-remsan, att det är svårt att veta var man ska börja för att reda ut allting. Det är i alla fall viktigt att komma ihåg att Västbanken och Gaza-remsan kommit under israelisk kontroll i ett försvarskrig. Länders gränser har under alla tider formats genom krig och Mellanöstern utgör inte något undantag i detta avseende. Gränserna mellan Israel och ett framtida Palestina kan endast definieras i ett fredsavtal. Men för att ett fredsavtal ska komma till stånd, så behövs det förhandlingar och för att förhandlingar ska kunna äga rum så behövs en vilja till förhandlingar. Och denna vilja måste finnas hos båda parter.

Eftersom Västbanken blivit en plattform för terror riktat mot israeliska civila, så har Israel varit tvunget att införa säkerhetsarrangemang. Problemet är att dessa arrangemang i dag inte framställs som säkerhetsarrangemang. Israels närvaro på Västbanken framställs som om att Israel har dolda avsikter och därför ”förtrycker palestinierna”.

Israel kontroll av både Västbanken och Gaza-remsan är naturligvis inte problemfri för befolkningen där, men mytbildningen kring allt detta är enorm. Man bör komma ihåg att när befolkningen där skildrar händelser så är det mycket känslor inblandade. Jørgen Lohne nämner hatet i sin kommentar och visst finns det också ett hat mot Israel bland palestinierna. Detta betyder förstås att deras skildringar av Israels agerande på Västbanken färgas av detta hat. Då blir inte heller skildringarna neutrala och sanningsenliga.

Problemet är att många i väst håller dessa skildringar som sanning och bildar sitt ställningstagande utifrån dessa. Det är inte frågan om att det inte skulle finnas ett behov av att övervaka Israels agerande när det gäller Västbanken och och Gaza-remsan och det är inte heller frågan om att det inte skulle finnas ett behov av att påtala brister när sådana uppdagas. Men allting blir helt fel om man tror att Israel har dolda avsikter med närvaron på Västbanken eller att Israel skulle utöva ett medvetet förtryck av palestinierna där. Detta stämmer helt enkelt inte.

Nu kokar det i många länder i Nordafrika och i Mellanöstern och ingen vet vad detta kommer att leda till. En sak är i alla fall säker och det är att befolkningen i dessa länder förtjänar frihet. De förtjänar att bli befriade från det förtryck de utsatts för under så lång tid. Och det finns ingenting som säger att Israel inte skulle kunna utgöra en källa till inspiration i denna process.

Israel har sina fel och brister och är inte ett helt perfekt land. Israels agerande är också i många fall diskutabelt, men man bör ta i beaktande det hot Israel ständigt utsätts för innan man uttalar sig. Israel är en demokrati. Israel är ett fritt land. Detta är obestridliga sanningar.

Befolkningen i länderna i Nordafrika och Mellanöstern förtjänar frihet. Faktum är att dessa länder inte är fria. Ett annat faktum är att Israel är ett fritt demokratiskt land. Och ett tredje faktum är att en allt större krets inte vill kalla Israel demokratiskt eftersom de tänker att Israel utövar ”förtryck av palestinierna”. Israel har sina fel och brister och landet bör kritiseras när brister uppdagas, men om man inte vill kalla Israel demokratiskt och fritt så har man tagit ett ställningstagande baserat på osanningar. Det är fel att länderna i Mellanöstern och Nordafrika inte är fria och det är fel att Israel i en allt större krets betecknas som ett mer eller mindre grymt land. Därför är det fel i dubbel bemärkelse.

Det kan kännas som att vi inte kan göra så mycket för att världen skulle bli en bättre plats, men en god början är att börja se saker så som de verkligen är. I Israel finns de friheter som befolkningen i länderna i Nordafrika och i Mellanöstern nu vill ha och därför kan Israel alldeles säkert utgöra en inspirationskälla för dessa länder. Därför är det av största vikt att se att Israel verkligen är ett fritt och demokratiskt land och inte en grym skurkstat. För det stämmer helt enkelt inte.

[1] http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/lohne/article4036158.ece

Länkar till svenska tidningar:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/bilder-fran-upproret-i-libyen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/khaddafis-40-ar-vid-makten-1

http://www.dn.se/nyheter/varlden/khaddafis-styre-satte-skrack-i-varlden

http://www.dn.se/nyheter/varlden/stridspiloter-vagrade-anfalla-demonstranter–flog-till-malta

http://www.dn.se/nyheter/varlden/fns-sakerhetsrad-i-hemligt-mote-om-libyen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/khaddafi–schejken-mot-strommen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/bildt-till-dnse-risk-for-totalt-sammanbrott

http://www.dn.se/nyheter/varlden/polis-skot-skarpt-mot-demonstranter–minst-en-dod

http://www.dn.se/nyheter/varlden/libyens-ambassador-avgar-i-protest-mot-valdsamheterna

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fridolin-vad-menar-du-carl-bildt

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/flygplatsen-i-benghazi-forstord_5958975.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eu-splittrat-om-libyen_5958873.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/massakrer-i-tripolis-fororter_5958451.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/gaddafi-till-venezuela_5956245.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stoppa-folkmordet-vadjar-libyska-diplomater-i-fn_5958833.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/libysk-ambassadpersonal-sager-upp-sig-i-protest_5958547.svd

http://svt.se/2.22584/1.2334274/folj_tisdagens_handelser_i_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2334551/demonstranter_overnattade_pa_sergels_torg

http://svt.se/2.22584/1.2334255/kadaffi_jag_har_inte_flytt_landet

http://svt.se/2.22584/1.2334127/ambassadorer_overger_kadaffi

http://svt.se/2.22584/1.2334121/massakrer_i_tripolis_fororter

http://svt.se/2.22584/1.2333875/ud_inget_tryck_for_att_lamna_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2333856/libyer_sander_sjalva_ur_medieskuggan

http://svt.se/2.22584/1.2333742/eu_oroas_av_valdsamheter_i_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2333658/libyens_ledare_-_mannen_med_manga_namn

http://svt.se/2.22620/1.2333840/protester_vid_libyens_ambassad

http://svt.se/2.116614/1.2334654/darfor_ingriper_ingen_mot_kadaffi

http://svt.se/2.116614/1.2330988/libyen_ar_det_varsta_hittills

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=249055

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=249044

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=249041

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=249012

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556305–de-skjuter-pa-allt-som-ror-sig-

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556280-eu-tar-hem-sina-medborgare

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556384-flygplatsen-i-benghazi-forstord

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556532-om-gaddafi-faller-vad-hander-sen-

http://www.dn.se/nyheter/varlden/rodgron-kritik-mot-bildts-libyen-uttalande

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eu-vantar-flyktingvag-fran-nordafrika_5961437.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kaos-vald-och-dod-i-libyen_5961425.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/gaddafi-i-tv-tal-jag-avgar-inte_5958975.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bildt-avfardar-libyen-kritik_5961061.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ud-forsoker-fa-hem-svenskarna_5960709.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/bildt-ud-arbetar-intensivt_5960437.svd

http://svt.se/2.22584/1.2335150/eu_forbereder_sig_for_flyktingvag

http://svt.se/2.22584/1.2335142/kadaffis_tal_till_folket_straffet_ar_doden

http://svt.se/2.22584/1.2335087/svart_att_fa_ut_svenskar_ur_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2334981/kritiken_mot_bildt_vaxer

http://svt.se/2.22584/1.2334726/flaggprotest_mot_kadaffi

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.556948-bildt-avfardar-libyen-kritik

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.557024-svart-fa-ut-svenskar-ur-libyen

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.557008-kaos-vald-och-dod-i-libyen

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556993-gaddafi-en-excentrisk-diktator

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556960-eu-forbereder-sig-for-flyktingvag

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556926-svart-fa-ut-svenskar-ur-libyen

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556690-nygammal-flagga-i-kamp-mot-gaddafi

Nu framträder dubbelmoralen tydligare än någonsin

29 kommentarer


Kriget mellan Israel och de kringliggande arabländerna 1967 föregicks av en hotfull retorik av arabledare och truppförflyttningar till Israels gränser. Sedan smällde det. I det försvarskriget erövrade Israel bl.a. Gaza-remsan och Västbanken.

Från Västbanken har israeliska civila fått utstå blodig terror i form av självmordsbombningar i kaféer och på bussar. Omkring tusen människor har fått sätta livet till och tiotusentals skadats i dessa vågor av självmordsbombningar som ägt rum. Sedan år 2000 har tusentals raketer och granater skjutits från Gaza-remsan in i södra Israel. Dödsoffren i dessa attacker har inte varit så hög, eftersom det finns bombskydd i de flesta israeliska hem.

På grund av denna terror har Israel varit tvunget att införa säkerhetsarrangemang för att bekämpa terrorismen. Ett exempel är vägspärrarna på Västbanken. Ett stort problem är mytbildningen kring detta. Jag vill inte påstå att Israel skulle vara ett perfekt land, men man måste se att landet utsatts för terror både i form av självmordsbombningar och raketer. Och man måste också se att detta lett till säkerhetsarrangemang. Men problemet är att dessa säkerhetsarrangemang i dagens läge i en allt större krets framställs som ”förtryck av palestinierna”.

Israels handlingsmetoder kan man kritisera, men tyvärr görs detta ofta utan att ta i beaktande själva grundorsaken till allting, nämligen terrorismen. Israels agerande på Västbanken beskrivs som en enskild företeelse och man får det att låta som om Israel inför vägspärrar och utför arresteringar helt nyckfullt.

Nu kommer det in rapporter från Libyen att människor slaktas på gator och torg. Nu kommer den vidriga sanningen fram om diktaturerna i arabvärlden – sanningen som det inte talats om tillräckligt hittills. Människorna i dessa länder har länge utsatts för förtryck. De mänskliga rättigheterna åtföljs mycket dåligt och länderna är inte alls fria. Var har kritiken varit? Var har protesterna varit?

Däremot har man kritiserat och fördömt Israel, den enda, om än inte perfekta demokratin i Mellanöstern. I åratal har man kritiserat och fördömt detta land. Men i Israel har alla rösträtt och det råder pressfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet – friheter som människorna i diktaturerna i samma region bara kan drömma om.

Här framträder dubbelmoralen bättre än någonsin tidigare. Tänk att man ägnat så mycket energi på att kritisera och fördöma Israel, men inte i tillräckligt stor utsträckning förfasat sig över läget i diktaturerna. Befolkningen i dessa diktaturer förtjänar att ha det bättre. Efter att Israel sköt ihjäl de turkiska fredsaktivisterna så krävde man att en internationell utredning skulle göras. Kommer samma sak att krävas av Libyen, vars styrkor nu slaktar folk på sina gator och torg, eller är det bara Mellanösterns enda fria land som utreds?

Slutligen några ord om fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna. Inser folk inte hur patetiskt det är att det palestinska ledarskapet inte kan sätta sig vid samma bord med en israelisk ledare för att snacka lite? Inser folk inte hur bisarrt läget är? Hur kan man tänka sig att allting skulle kunna utvecklas till ett Palestina som existerade sida vid sida med Israel om läget idag är så här illa? Varför vill inte folk se saken som den är och påtala detta? Fastän man är av olika åsikter, så borde man väl kunna sitta ner och tala med varandra, eller hur? Särskilt om man är grannar och ska leva sida vid sida.

Allra sist: det ser ut som att de iranska fartygens passage genom Suezkanalen skjutits upp i 48 timmar.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/iranska-fartyg-passerar-suezkanalen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/dodandet-fortsatter-i-libyen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/religiosa-ledare-stoppa-massakern-nu

http://www.dn.se/nyheter/varlden/berlusconi-kritiserad-for-libyen-ord

http://www.dn.se/nyheter/varlden/iranska-fartyg-passerar-suezkanalen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/iranfartyg-i-suezkanalen-pa-mandag

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/nya-massakrer-rapporteras-i-libyen_5954399.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/berlusconi-kritiserad-for-libyen-ord_5955633.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/demonstrationer-pa-flera-hall-i-regionen_5955155.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/provokativ-passage-skjuts-upp_5955143.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/nya-uppgifter-om-massakrer-i-libyen_5954399.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/iranfartyg-i-suezkanalen-pa-mandag_5955057.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/libyens-uppror-nu-allt-narmare-huvudstaden_5955539.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/regimforetradare-overger-gaddafi_5954399.svd

http://svt.se/2.22584/1.2332530/libyen_i_vald_och_kaos

http://svt.se/2.116614/1.2330988/kan_khadaffi_kopa_folkets_tystnad

http://svt.se/2.22584/1.2332670/oklart_om_khadaffi_har_kontroll_over_landet

http://svt.se/2.22584/1.2332535/berlusconi_kritiserad_for_libyen-ord

http://svt.se/2.22584/1.2332530/regimforetradare_overger_gaddafi

http://svt.se/2.22584/1.2332427/ud_inga_planer_pa_att_ta_hem_svenskar

http://svt.se/2.22584/1.2332366/protesterna_sprider_sig_-_valdet_fordoms

http://svt.se/2.22584/1.2332279/hundratals_uppges_dodade_i_libyen

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=248815

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=248813

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=248811

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=248800

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=248790

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=248782

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.555584-berlusconi-kritiserad-for-libyen-ord

http://www.dn.se/nyheter/varlden/khaddafis-son-varnade-for-libyskt-sonderfall

http://www.dn.se/nyheter/varlden/libyen-pekar-ut-islamister

http://www.dn.se/nyheter/varlden/eu-fordomer-regimens-vald-i-libyen

http://www.dn.se/sthlm/demonstration-vid-libyens-ambassad

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/gaddafis-son-utlandsk-komplott_5955883.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/islamister-utpekade-i-libyen_5955849.svd

http://svt.se/2.22584/1.2332692/islamister_utpekade_i_libyen

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248821

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248820

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248818

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248816

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.555681-gaddafis-son-utlandsk-komplott

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.555668-islamister-utpekade-i-libyen

http://hd.se/utrikes/2011/02/19/internettrafiken-stoppad-i-libyen/

http://hd.se/utrikes/2011/02/20/berlusconi-kritiserad-for-libyen/

http://hd.se/utrikes/2011/02/20/islamister-utpekade-i-libyen/

http://www.dn.se/nyheter/varlden/libyens-ambassador-avgar-i-protest-mot-valdsamheterna

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ud-manar-svenskar-att-lamna-libyen_5956245.svd

http://svt.se/2.22584/1.2332841/folj_handelserna_i_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2332808/khaddafis_son_varnar_for_inbordeskrig

http://svt.se/2.22584/1.2332808/khaddafis_son_varnar_for_inbordeskrig

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248834

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248832

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.555714-ud-manar-svenskar-att-lamna-libyen

http://hd.se/utrikes/2011/02/21/gaddafis-son-utlandsk-komplott/