Den palestinska myndigheten ska använda sitt UNESCO-medlemskap för att ta Israel till rätten för förstörelse av arabisk-islamisk kultur i Jerusalem

5 kommentarer


De antika judiska rikena fanns i det område där Israel idag finns. I detta område föddes den judiska kulturen och därför finns där objekt och minnesmärken som är viktiga för judendomen.

Nu meddelas det att den palestinska myndigheten ämnar ta Israel till rätten för förstörelse av arabisk-islamisk kultur i Jerusalem.

Now that we have joined UNESCO, we will take Israel to court for systematically destroying and forging Arab and Islamic culture in Jerusalem,” said Hatem Abdel Qader, former PA Minister for Jerusalem Affairs. “We are also seeking to file lawsuits against Israel in international courts and bodies for stealing Arab and Islamic antiquities and assaulting Islamic and Christian holy sites.

Abdel Qader told the London-based Al-Quds Al-Arabi newspaper that Israeli renovations of Jerusalem’s Old City walls and excavation work in the vicinity of the Al-Aqsa Mosque were part of an attempt to change the Islamic and Arabic character of the city and steal and destroy antiquities.

– – –

The Palestinians are also planning to ask UNESCO to declare several sites in Jerusalem and the West Bank as international heritage sites belonging to Palestine, not Israel.

PA Minister of Tourism, Khuloud Daibes, confirmed that the Palestinians had plans to file lawsuits against Israel for alleged theft of antiquities.

She said that the PA was now working toward “restoring” stolen antiquities that were allegedly transferred to Israel in violation of international law. The Palestinians are coordinating their moves with the Arab countries and other countries that voted in favor of the membership bid at UNESCO, Daibes added.

Källa: Jerusalem Post

Det är viktigt att komma ihåg att den enda gången representanter av alla religioner fritt har kunnat utöva sin religion i Jerusalem är när staden varit under israelisk kontroll.

I al-Fatahs konstitution står det om att ”utplåna den sionistiska kulturella existensen i Palestina”. Hör bör sägas att al-Fatah är den största PLO-medlemmen.

Man kan beskriva konflikten mellan Israel och dess grannar på olika sätt. Ett sätt att beskriva den är att det förekommer aktiva försök från arabiskt-muslimskt håll att strunta i judarnas rättigheter i Mellanöstern. Att försvara judarnas rättigheter i Mellanöstern innebär inte att arabernas/muslimernas rättigheter förbises.

Med denna information förstår man på ett helt annat sätt varför palestiniernas medlemskap i UNESCO är problematiskt.

Läs vad bloggarna Sapere Aude och Israel i Sverige skriver i ämnet.

Vad skulle det hända i ett självständigt Palestina?

10 kommentarer


Hur skulle det gå om Israel drog sig ur Västbanken och ett självständigt Palestina bildades? Israels tillbakadragande från Gazaremsan ledde till ett inbördeskrig där när Hamas tog över och slängde ut Fatah. Förmodligen skulle Västbanken gå samma öde till mötes om Israel drog sig ur därifrån.

Eftersom det palestinska ”politiska” landskapet är så splittrat och eftersom man också till stor del är så starkt våldsbejakande kan man bara fantisera hur det skulle gå med ett självständigt Palestina. En sådan stats historia skulle förmodligen börja med ett blodigt inbördeskrig och därefter skulle man förmodligen börja attackera Israel.

Det borde vara helt klart och tydligt varför Israel inte vill ha ett självständigt Palestina vid sin sida under dessa omständigheter. Sannolikheten att man får till stånd ett slutligt fredsavtal är väldigt liten och skulle man få till stånd ett sådant är risken stor att de delar av det palestinska ledarskapet som ingått ett sådant fredsavtal skulle råka illa ut eftersom det finns grupperingar inom de palestinska territorierna som inte vill ha fred med Israel. I ett självständigt Palestina skulle man alltså först strida om vem som ska ha makten – vilket skulle bli väldigt blodigt. För det andra skulle de delar av ledarskapet som ingått ett fredsavtal med Israel råka illa ut (eftersom det finns grupperingar som inte vill ha fred med Israel). Och för det tredje: de grupperingar inom de palestinska territorierna som inte vill ha fred med Israel skulle ignorera fredsavtalet och antagligen fortsätta med våldet mot Israel.

Abbas krånglar till det ännu mer

5 kommentarer


Det lär ska ha skett någon sorts uppgörelse mellan Fatah och Hamas. Detta låter dock synnerligen märkligt och märkligt är också att det skett ganska plötsligt. Bra är detta definitivt inte eftersom Hamas har som mål att utplåna staten Israel, så Hamas är som bekant inga fredskämpar precis. Så vad kan man konstatera? Jo, man kan konstatera att ett närmande mellan Fatah och Hamas gör den synnerligen komplicerade och krångliga situationen ännu mera komplicerad och krånglig. Det är dock ett så stort avstånd mellan Hamas och Fatah att det närmande som nu lär ska ha skett snabbt kan torka ihop. Krångligt, krångligare, krångligast alltså…

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/palestinska-rivaler-bildar-regering_6121021.svd

http://www.dn.se/nyheter/varlden/palestinska-rivaler-bildar-regering

http://svt.se/2.22584/1.2407308/palestinska_rivaler_bildar_regering

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.611944-palestinska-rivaler-bildar-regering