Anna Ekström: Sätt press även på andra aktörer än Israel

1 kommentar


Skribenten Anna Ekström publicerade en mycket viktig artikel på Newsmill i måndags med rubriken ”Sätt press även på andra aktörer än Israel”. I denna artikel nämns många aspekter som är mycket viktiga att känna till när det gäller konflikten mellan Israel och dess grannar.

Ett kort utdrag ur artikeln:

Även andra än västliga aktörer har egna ambitioner och konflikten är inte enbart israelisk palestinsk. Från början var den israelisk-arabisk, men redan på 1920-talet växte en erövringsinriktad rasistisk och kulturrasistisk auktoritär nationalism baserad på muslimsk identitet fram. Den kallas islamism. Sedan dess har även en palestinsk nationell identitet tagit form. Identiteterna överlappar varandra och står ibland i konflikt med varandra. Islamistisk nationalism är även invävd i turkiska och iranska nationalismer med vidhängande imperialistiska ambitioner. Nationsdefinitionerna har betydelse för hur man ser på Israels och Palestinas status.

Islamister och även en del panarabister och Palestinanationalister betraktar Israel som en judisk regim som påtvingats muslimerna, araberna eller palestinierna, beroende på vilken nationell identitet man utgår ifrån. Ser man det så blir det möjligt att göra uppror mot regimen som om den styrde över ens egen nation och ens egen mark.

Bland viktiga aktörer som delar detta synsätt finns Irans ledare. De anser att ”den sionistiska regimen” eller ”den sionistiska enheten”, är en cancer på den islamiska nationskroppen. Hizbollah och Hamas likaså. Häromdagen skrev egyptiska Muslimska brödraskapet ett pressmeddelande där Turkiet berömdes för sina aktioner mot ”den sionistiska enheten” och ”de sionistiska ockupationsstyrkorna”. Bruket av termerna ”enhet” och ”regim” är en tydlig signal för att man anser att Israel inte existerar som nation och att också civila israeler är ockupationstrupper. Också ”ockupationen” är ofta en beteckning för Israel i sin helhet.

Läs resten av artikeln på Newsmill och sprid den!

Ekströms artikel är publicerad under ämnet ”Palestina”. I denna kategori på Newsmill finns också andra läsvärda artiklar. Folkrättsprofessor Göran Lysén har skrivit en artikel som heter ”Folkrättsprofessor: FN saknar grund för att erkänna Palestina”. Pål Wrange svarar på Lyséns artikel i en artikel som heter ”Ett erkännande av Palestina stöds av 2000-talets folkrätt” och Lysén svarar i sin tur på den artikeln i en artikel som heter ”Det finns ingen palestinsk stat att erkänna”. Alla dessa artiklar är värda att läsa och sprida!

Representant för Hizbollah beskriver plan för att förstöra Israel

1 kommentar


Hizbullah MP, Retired Brig.-Gen. Walid Sakariya: Syria, Iraq, Iran, and Hizbullah Will Wipe Out Israel, Even at the Cost of Hundreds of Thousands of Casualties, following US Withdrawal from Iraq

Following are excerpts from an interview with Hizbullah MP Brig.-Gen. (ret.) Walid Sakariya, which aired on ANB TV on August 7, 2011.

Brig.-Gen. (ret.) Walid Sakariya: Iran is the country most hostile to Israel, but Iraq serves as a buffer between Iran and the Palestine front – from the days of Saddam Hussein and until the US military presence in Iraq. Iran supports the forces of confrontation: Hamas, Hizbullah, and Syria.

If, following the US withdrawal, Iraq becomes a bridge linking Iran to Syria, the Iranian forces could cross Iraq and arrive in Syria, in order to participate in a direct war on the Golan front.

In that case, Israel would not be fighting Hizbullah alone. It would be fighting Hizbullah, Syria, Iraq, and Iran. This is the so-called ”Shiite Crescent” that they fear. Since Iran dominates this [axis], the Arab countries refer to it as the ”Shiite Crescent.”

If Hizbullah has 5,000 missiles and can destroy some targets in Israel, the equation will completely change when Syria and Iran join the war. You will have the strategic superiority and a force large enough to pulverize Israel, even if this war costs you hundreds of thousands of martyrs – not just 1,000 or 2,000. You will enter this war with a population mass exceeding 100 million.

[…]

If Syria, as a confrontation country, fails, America and the Zionist enterprise will be victorious.

Interviewer: Syria is that important…

Brig.-Gen. (ret.) Walid Sakariya: Of course. But if Syria is victorious as a confrontation country, Israel will come to an end. There are military balances. Hizbullah can defeat Israel, but it cannot abolish it. If Syria enters a war with Israel, it may be able to regain the Golan, but it will not be able to liberate Haifa and Tel Aviv.

However, Hizbullah, Syria, Iraq, and Iran will constitute a force that is militarily superior to Israel and will destroy it. They will wage a war and might even suffer hundreds of thousands of martyrs – because Israel might use the nuclear weapon in order to survive – but nevertheless, this war will put an end to Israel.

[…]

Källa: MEMRI, via bloggen Elder of Ziyon

Vänstern har stora och allvarliga problem

4 kommentarer


Syftet med denna blogg är att belysa den så kallade fredsprocessen mellan Israel och dess grannar från alla håll och därmed behöver allt som inverkar på denna fredsprocess tas upp.

Förr kramade vänstern världens kommunistiska diktaturer, idag stöder man islamistiska diktaturer och terrororganisationer. Därför dömer man hårt både USA och Israel och när det gäller Israel övergår detta ofta i en avsky, ja till och med i ett hat. Vänstern kramar de islamistiska diktaturerna, men hånskrattar när man framför faktumet att Israel är Mellanösterns enda riktiga demokrati.

Hur har det kunnat bli så här?

Att det ligger till så här är redan i sig ett stort problem, men ett än större problem är att vänsterns syn på Israel har kommit att bli den dominerande och tongivande – inte minst i Sverige. Fastän Israel har attackerats åtminstone tre gånger och utsatts för blodig terror från närliggande områden i form av självmordsbombningar och raketbeskjutning, så framställs Israel som en skurk.

Västbanken och Gazaremsan kom i israelisk kontroll i ett försvarskrig. Israels kontroll av Västbanken och Gazaremsan har blivit en utomordentlig plattform utifrån vilken vänstern har kunnat producera allehanda felaktigheter och förvrängningar av verkligheten. Dessa felaktigheter och förvrängningar har sålts och en obetänksam allmänhet har köpt dem.

De regleringar och begränsningar som finns gällande palestiniers rörlighet är där på grund av terrorhotet, men vänstern framställer detta som förtryck, trakasseringar och apartheid. Den så kallade muren byggdes för att förhindra självmordsbombare att ta sig in i Israel, men vänstern beskriver syftet med muren på sitt eget sätt. Blockaden av Gazaremsan upprätthålls för att förhindra att vapen smugglas in, men detta beskrivs av vänstern som att Israel utsätter befolkningen i Gaza för kollektiv bestraffning. En del går så långt som att påstå att Israel ämnar svälta ut befolkningen där.

För några dagar sedan rapporterades det om ett kraftverk som förstördes under Gazakriget. I samband med det läste jag ett påstående i en blogg att ”israelerna inte vill att palestinierna klarar elförsörjningen på egen hand utan vill ha makten att stänga ned när helst det passar Israel”. Påståenden av detta slag är de värsta och de har självklart ingen som helst förankring i verkligheten.

Kärnan i det som denna blogg vill föra fram är att Israel gjort mycket för att ge palestinierna större frihet, ökade rättigheter och mera självbestämmande, men att Israel utsatts för blodig terror efter varje gång man gjort det (självstyret under 1990-talet → en andra intifada, tillbakadragandet ur Gazaremsan → mera raketer och granater).

Som sagt: att vänstern kramar de islamistiska diktaturerna, men hånskrattar när man framför faktumet att Israel är Mellanösterns enda riktiga demokrati är i sig ett enormt problem. Ett än större problem är att vänstern producerar allehanda felaktigheter och förvrängningar av verkligheten och säljer dessa till en obetänksam allmänhet. Men det största problemet torde vara att vänstern inte är mottaglig för kritik. Påtalar man att det finns problem inom vänstern, ja då bortförklaras de. Vänstern vill inte kännas vid fakta och är överkänslig för kritik. Allt som avviker från vänsterns uppfattning viftas bort med att det är ”höger” (som om all ren och skär fakta alltid skulle vara ”höger”).

Ska det t.ex. vara så svårt att förstå att Israel gjort mycket för att ge palestinierna större frihet, ökade rättigheter och mera självbestämmande, men att Israel utsatts för blodig terror efter varje gång man gjort det och att Israel därför faktiskt har något att säga om detta?

Nu har jag generaliserat mycket. Det är dock viktigt att komma ihåg att det alltid finns undantag och att det finns variationer inom vänstern när det gäller hur man ser på Israel. Men det ligger i alla fall till så att vänstern generellt har ett sätt att se på Israel som inte är förankrat i verkligheten och därför är det mycket svårt – om inte omöjligt – att föra en konstruktiv dialog med vänsterdebattörer. Men det finns som sagt undantag.

På vilket sätt vänstern inverkar konstruktivt på fredsprocessen är svårt att se. De kunde börja med att försöka inse att Israel gjort mycket för att ge palestinierna större frihet, ökade rättigheter och mera självbestämmande, men att Israel utsatts för blodig terror efter varje gång man gjort det och att Israel därför faktiskt har något att säga om detta. Sedan kunde de kritisera den palestinska sidan på grund av detta. På det sättet kunde även vänstern ha en inverkan på fredsprocessen.

Det ordnas barnläger också på annat håll…

5 kommentarer


Idag rapporteras det om att det extrema partiet Svenskarnas parti ordnar barnläger. Detta är förstås mycket problematiskt och frågan är hur man ska hantera detta.

Ett faktum är dock att det förekommer barnläger ordnade av extremister också på andra håll, nämligen i Gaza. Denna lilla remsa är hårt bevakad av svenska medier, men tyvärr mycket ensidigt. Faktum är att Hamas och andra terrororganisationer varje sommar ordnar läger för barn i Gaza. Men detta rapporteras inte i svenska medier fastän Gaza annars bevakas så väl. På lägren indoktrineras barnen i radikal islamism och de blir tränade militärt. Mera information om detta finns t.ex. här och nyheter om detta finns t.ex. här och här.

Det är en sak att vara kritisk till den invandringspolitik som nu förs och en annan att vara rasistisk eller främlingsfientlig. Jag tror att det sist och slutligen är ganska få svenskar som är medvetna om att det beviljats omkring 100 000 uppehållstillstånd per år under de senaste åren i Sverige. Att vara kritisk till den invandringspolitik som förs är inte rasism eller främlingsfientlighet. Man motsätter sig då inte själva invandrarna utan man är kritisk till den invandringspolitik som förs. I ett demokratiskt och fritt land får man vara kritisk till den invandringspolitik som förs, men tyvärr blir man lätt stämplad som rasist eller främlingsfientlig om man kritiserar invandringspolitiken. Att kritisera invandringspolitiken i Sverige verkar vara mer eller mindre tabu.

Min åsikt är att Europa absolut behöver invandring eftersom vi annars här i Europa kommer att vara ett gäng åldringar om några årtionden. Men att bevilja 100 000 uppehållstillstånd varje år är ohållbart. Men kan inte integrera så mycket människor under så kort tid. Problemet är inte att invandring sker, utan problemet är att det kommer för mycket invandrare under för kort tid. Jag är också av den åsikten att invandrarna ska anpassa sig till det system vi har här, inte att vårt system ska anpassas enligt invandrarna. Det bör sägas att jag själv är invandrare. Jag är finländare men är för tillfället bosatt i Sverige.

Jag var inne på Svenskarnas partis hemsida och kan konstatera att det är tydligt att partiet är rasistiskt. Här är de tre första punkterna i deras punktprogram:

Våra grundläggande mål:

1, Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.

2, Sverige skall styras av svenskarna: Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället.

3, Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.

Det är mycket problematiskt att ett parti av detta slag ordnar barnläger. Och om partiet fick förverkliga sin politik verkar det som att jag som finländare inte skulle kunna bli svensk medborgare om jag valde att bli det.

En videosnutt om barnlägren i Gaza:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hogerextremt-parti-bjuder-barn-pa-lager

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/extremparti-bjuder-barn-pa-lager_6241412.svd

http://svt.se/2.22620/1.2452928/extremparti_anordnar_barnlager

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.651957-extremparti-bjuder-barn-pa-lager