Här är alla fem delar av en föreläsning om det palestinska flyktingproblemet av professor Benny Morris. Denna föreläsning måste ses av alla som vill debattera det palestinska flyktingproblemet. Det största problemet angående detta flyktingproblem är att viktiga och avgörande aspekter inte alltid tas i beaktande när man diskuterar det. Det verkar vara mest vanligt att bortse från det faktum att judarna faktiskt var under ett existentiellt hot 1948. Från 1936 till 1939 hade araberna revolterat. Nya oroligheter uppstod i november 1947 och i maj 1948 attackerade grannländerna. Judarna hade inget annat val än att vinna kriget. Alternativet var att gå under vilket man självklart ville undvika. Förintelsen hade dessutom nyligen ägt rum så den var i färskt minne.

Uppkomsten av det palestinska problemet framställs ofta mycket ensidigt. Gör man det har man fallit offer för propaganda. Professor Benny Morris återger händelserna balanserat, objektivt, heltäckande och mycket logiskt. Man förenklar och förvrider saken om man bortser från någon eller några av de aspekter som Morris lyfter fram.

För helhetens skull bör det upprepas att det judiska folket är en del av ursprungsbefolkningen i Mellanöstern och borde således ha rätt till ett eget land där. Ett annat viktigt argrument som talar för en egen stat för det judiska folket i Mellanöstern är den förföljelse det judiska folket fått utstå under historien.

Israels grannländer och Israel självt uppkom efter att det Osmanska riket slutade existera. Kartan ritades helt om. Det fanns ett beslut om att ett hemland för det judiska folket skulle grundas i Palestinamandatet. Grundandet av ett judiskt hemland skulle inte påverka de som redan bodde i området. Problemet är att de som bodde där, det vill säga de palestinska araberna, genast från början motsatte sig grundandet av ett hemland för det judiska folket. Det gjorde också grannländerna. Självklart måste arabvärlden acceptera och tolerara att också det judiska folket borde ha rätt till ett eget land i Mellanöstern eftersom de är en del av ursprungsbefolkningen där precis som araberna.

Del 1/5

Del 2/5

Del 3/5

Del 4/5

Del 5/5

Ett tidigare inlägg om det palestinska flyktingproblemet (med länkar till läsvärda artiklar i ämnet): Varför uppkom det ett palestinskt flyktingproblem år 1948?