Netanyahus tal på AIPAC – måste ses!

1 kommentar


Netanyahus AIPAC-tal:

Källor/mera information:

Obligatoriskt videoklipp om Iran

15 kommentarer


Klippet nedan bör ses av alla som yttrar sig i Iran-frågan. Man behöver självklart inte hålla med föreläsaren och man behöver självklart inte heller hålla med föreläsaren när det gäller åsikter som föreläsaren har i andra frågor.

Man ska komma ihåg att Irans påståenden om att det kärntekniska programmet enbart syftar till energiproduktion inte går att ta på allvar längre. IAEA rapporten, som publicerades i höstas, beskriver ett antal delprojekt i det iranska nukleära projektet som inte har någon civil användning:

  1. Planerad anrikning av 20-procentigt uran till 95 procentigt uran. 20-procentigt uran används i bl.a. elkraftverk, medan 95 procentigt är s.k. weapons grade uran. Anrikningen är en relativt snabb process vilket innebär att iranierna kan efter ett slutgiltigt beslut snabbt få fram weapons grade uran för ett mindre antal vapen.
  2. Ett långvarigt arbete med planering och konstruktion av tändrör för att starta en ”nukleär kedjereaktion”. Arbetet har inte någon civil användning.
  3. Förminskning av sprängladdningen så att den går att foga in i noskonen på en Shihab 3 raket som har en räckvidd av ca 1300 km, vilket räcker för att nå Israel och delar av södra Europa. Även detta arbete är ytterst komplicerat och utan civil betydelse.
  4. Beräkning av optimal höjd på vilken sprängladdningen detoneras.
  5. Planering av säkerhetsåtgärder vid en kommande provsprängning av en kärnladdning.

Iran vill stärka sin position i Mellanöstern. Man ska också komma ihåg att Iran finns närvarande i Sydamerika.

Kolla klippet!

Källor och mera information:

Tidigare artiklar om Iran på denna blogg.

Länkar till svenska nyhetssidor:

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 DN9 DN10 DN11 DN12 DN13 DN14 DN15 DN16 DN17 DN18 DN19 DN20 DN21 DN22 DN23 DN24 DN25 DN26 DN27 DN28 DN29 DN30 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 SvD8 SvD9 SvD10 SvD11 SvD12 SvD13 SvD14 SvD15 SvD16 SvD17 SvD18 SvD19 SvD20 SvD21 SvD22 SvD23 SvD24 Svt1 Svt2 Svt3 Svt4 Svt5 Svt6 Svt7 Svt8 Svt9 Svt10 Svt11 Svt12 Svt13 Svt14 Svt15 Svt16 Svt17 Svt18 Svt19

Ord och inga visor: Den som inte insett allvaret med Irans kärnvapenhot begår ett fatalt misstag

6 kommentarer


Några konstateranden:

  • Irans påståenden om att det kärntekniska programmet bara är till för energiproduktion går inte att ta på allvar.
  • Det judiska folket har lärt sig att om någon säger att det judiska folket ska utplånas så är detta något som måste tas på allvar.
  • Det judiska folket har lärt sig att de inte ska räkna med att någon annan hjälper dem, utan att de måste sköta detta ensam.

Tyvärr finns det fortfarande de som inte förstått någonting när det gäller hotet från Iran, utan anser att det är Israel som hotar Iran fastän det är helt tvärtom.

Kolla följande klipp:

Länkar till mera information, läsvärda texter och artiklar:

Artiklar på den här bloggen som handlar om Iran.
Artiklar om Iran på Anna Ekströms blogg.
Artiklar om Iran på bloggen Israel i Sverige.
Artiklar om Iran på Roy B. Altermans blogg.

Och slutligen ett par citat från artikeln i The New York Times:

“I accept that Iran has other reasons for developing nuclear bombs, apart from its desire to destroy Israel, but we cannot ignore the risk,” he told me earlier this month. “An Iranian bomb would ensure the survival of the current regime, which otherwise would not make it to its 40th anniversary in light of the admiration that the young generation in Iran has displayed for the West. With a bomb, it would be very hard to budge the administration.” Barak went on: “The moment Iran goes nuclear, other countries in the region will feel compelled to do the same. The Saudi Arabians have told the Americans as much, and one can think of both Turkey and Egypt in this context, not to mention the danger that weapons-grade materials will leak out to terror groups.

“From our point of view,” Barak said, “a nuclear state offers an entirely different kind of protection to its proxies. Imagine if we enter another military confrontation with Hezbollah, which has over 50,000 rockets that threaten the whole area of Israel, including several thousand that can reach Tel Aviv. A nuclear Iran announces that an attack on Hezbollah is tantamount to an attack on Iran. We would not necessarily give up on it, but it would definitely restrict our range of operations.”

At that point Barak leaned forward and said with the utmost solemnity: “And if a nuclear Iran covets and occupies some gulf state, who will liberate it? The bottom line is that we must deal with the problem now.”

“The Iranian regime will be several times more dangerous if it has a nuclear device in its hands,” he went on. “One that it could bring into the United States. It is not for nothing that it is establishing bases for itself in Latin America and creating links with drug dealers on the U.S.-Mexican border. This is happening in order to smuggle ordnance into the United States for the carrying out of terror attacks. Imagine this regime getting nuclear weapons to the U.S.-Mexico border and managing to smuggle it into Texas, for example. This is not a far-fetched scenario.

Israel och Iran efter bomben

1 kommentar


Hotet från Iran är allvarligt och Israels ledarskap kan inte förhålla sig passivt till det

8 kommentarer


Tänk dig att du är ledare i ett land. Tänk dig att du har ett så stort ansvar.

Tänk dig att ett land i närheten av ditt land – landet där du är ledare – säger att ditt land borde radras från kartan. Tänk dig att det landet säger det flera gånger och tänk dig att det landet också på andra sätt öppet och tydligt visar en fientlighet mot ditt land.

Och tänk dig att du misstänker att detta land är i färd med att tillverka kärnvapen och tänk dig att det en dag visar sig att det faktiskt är så.

Vad ska du som ledare och med ett stort ansvar göra i en sådan situation?

Ditt land tillhör dessutom ett folk som en gång i sin historia upplevt en Förintelse – en katastrof där en tredjedel av folket dödades.

Vad ska du ta dig till i en sådan situation?

Faktum är att Israel befinner sig i denna situation idag. Detta är unikt. Inget annat land i världen har någonsin blivit hotat med att det måste raderas från kartan på det sätt som Israel blivit.

Hotet från Iran är allvarligt och ledarskapet i Israel kan inte förhålla sig passivt till det.

Precis som en enskild individ har friheten att fatta egna beslut och agera självständigt, så har varje land friheten att fatta egna beslut och agera självständigt. Hotet från Iran är inte bara ett hot mot Israel, utan också ett hot mot andra länder, men när det kommer till Israel är det sist och slutligen upp till ledarskapet i Israel att hantera hotet från Iran.

Ledarskapet i Israel – oberoende vad man tycker om det – har klargjort att man inte kommer att tillåta att Iran skaffar sig kärnvapen.

I en situation som denna kan en ansvarsfull ledare inte förlita sig på önsketänkande utan måste ta situationen på allra största allvar. Irans ledning har gång på gång sagt att Israel borde raderas från kartan, omvärlden har misstänkt att Iran är i färd med att tillverka kärnvapen och nu finns det tecken som tyder på att det faktiskt är så. Detta måste ledningen i Israel ta på fullaste allvar. Gör man inte det så tar man enorma risker. Förutom att många människor kan dö så kan Israel sluta existera som land. Det kan ledningen i Israel självklart inte tillåta under några som helst omständigheter. Därför tar man situationen på största allvar.

Den situation Israel befinner sig i är unik, men man ska komma ihåg att vilket annat land som helst som befann sig i en liknande situation skulle ta situationen på fullaste allvar.

”Israel is the world’s most watched place, but despite that, it is the world’s least understood place” (Israel är världens mest bevakade plats, men trots det är landet världens minst förstådda plats), skriver Pilar Rahola. Det stämmer mycket väl. Och det finns risk för att detta även gäller när det kommer till hotet från Iran.

Man får ha åsikter om Israel och hotet från Iran, men innan man uttalar sig finns det skäl att verkligen sätta sig in i situationen. Det som utspelar sig är unikt och det måste hållas i åtanke när man uttalar sig angående detta.

Som sagt: hotet från Iran är inte bara ett hot mot Israel, utan också ett hot mot andra länder, men när det kommer till Israel är det sist och slutligen upp till ledarskapet i Israel att hantera hotet från Iran. Vi vet inte hur det kommer att gå. Vi vet inte om sanktionerna kommer att leda till en tillfredsställande lösning när det gäller hotet från Iran eller om man måste ta till militära medel. Vi vet inte i så fall om flera länder kommer att anfalla anläggningar i Iran tillsammans eller om detta ansvar lämnas över till Israel att sköta ensamt.

Det viktiga är i alla fall att sätta sig in i situationen ordentligt innan man uttalar sig. Israel är nämligen världens mest bevakade plats, men trots det är landet världens minst förstådda plats.

Alla artiklar om Iran.

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 DN9 DN10 DN11 DN12 DN13 DN14 DN15 DN16 DN17 DN18 DN19 DN20 DN21 DN22 DN23

Svd1 Svd2 Svd3 Svd4 Svd5 Svd6 Svd7 Svd8 Svd9 Svd10 Svd11 Svd12 Svd13 Svd14 Svd15 Svd16 Svd17 Svd18 Svd19

Det är inte bara mot Israel som Iran utgör ett hot

5 kommentarer


Han säger att Israel borde raderas från kartan. Han förnekar Förintelsen. Han säger att terroristattackerna den 11 september 2001 var en amerikansk konspiration. Han säger att landets kärntekniska program bara är till för energiproduktion.

Det råder inga tvivel om att Iran är i färd med att framställa kärnvapen. Dessa kärnvapen utgör inte bara ett hot mot Israel utan också mot andra länder. Arabländerna är livrädda – men de kan inte visa det och säga det så öppet. Om Iran skaffar kärnvapen kommer också dessa länder att göra det.

Irans ledarskap lider av storhetsvansinne – ett storhetsvansinne som bygger på religiös fanatism. Landet vill förstärka sin position i Mellanöstern ytterligare.

Någonting måste göras när det gäller Iran. Har man inte insett problemen med Iran så är det dags att vakna.

Frågan om Irans kärnvapen har stötts och blötts. Här är ett några artiklar och ett klipp vilka jag har funnit informativa:

Jag har också följt med vad Roy B. Alterman skriver om Iran (på svenska).