Ambassadproblemen slår hål på myter

5 kommentarer


Fred och försoning? Nej, hat och osämja. Och mitt i ivern kan det också bli lite fel...

Under onsdagskvällen evakuerades personalen på Israels ambassad i Jordaniens huvudstad Amman. Fredagen den 9 stormades Israels ambassad i Kairo i Egypten. Dessa händelser slår hål på myter.

För det första visar dessa händelser att det inte bara handlar om konflikten mellan Israel och palestinierna, utan att det också finns en annan dimension i Mellanösternkonflikten, nämligen den mellan Israel och dess grannar.

Dessa händelser visar också att det inte är Israel som bränner broar och motverkar fred och försoning, utan att det är motparten som gör det.

Detta är kalla fakta – välbekanta för många, obekväma för andra.

Arabvärlden måste acceptera att det judiska folket har rätt till ett eget land i Mellanöstern. Detta judiska land måste också lämnas i fred. Sker inte detta kommer det inte att bli fred mellan Israel och dess grannar.

Det blir fred när Israel lämnas i fred. 

DN1 DN2 SvD1 SvD2 D1 HD1 HD2 GP1 GP2 Svt1

Irrvägar och snurrigt tänkande

Lämna en kommentar


På fredagskvällen stormade ett gäng demonstranter Israels ambassad i Kairo. Det som kunde ha slutat mycket värre, slutade ändå väl. Själva händelsen är dock oroväckande och visar klart och tydligt något som varit uppenbart redan länge: det handlar inte bara om en konflikt mellan Israel och palestinierna, utan det finns också en konflikt mellan Israel och dess övriga grannar. Alltför ofta utmålas konflikten som om den bara bestod av den delen som utspelar sig mellan Israel och palestinierna, men i verkligheten handlar det om en enda konflikt, men att denna konflikt har två dimensioner.

Det finns en grupp människor som har ett djupt intresse för denna konflikt, men som för det första lyckas svänga allting uppochned och för det andra bara ser en israelisk skuld och ett israeliskt ansvar i allting och aldrig ser någon arabisk-muslimsk skuld/något arabiskt-muslimskt ansvar. Detta visar sig också i och med detta illdåd mot den israeliska ambassaden: händelsen urskuldas eftersom den ses som en konsekvens av hur Israel har behandlat palestinierna. Vilka anti-israeliska illdåd som helst får äga rum – oberoende hur grymma och vedervärdiga de är. Man kommer inte ens på tanken att fördöma det som sker eller att kritisera det som sker. Det enda man gör är att man stryker medhårs. Man urskuldar allting. Araber/muslimer har all rätt att handla hur som helst för Israel har ju behandlat palestinierna så illa. Därför kan de inte handla på annat sätt.

Här blir det totalt fel på åtminstone två sätt:

  • Oberoende hur fel man anser att Israel behandlat palestinierna är det inte rättfärdigat att storma israeliska ambassader, bränna israeliska flaggor och demonstrera med plakat med antisemitiska budskap.
  • Man tar inte i beaktande att Israel gjort mycket för palestinierna och att de inte har det så svårt som många gärna vill få det att låta.

Att en och annan arab/muslim tänker snurrigt är något som går att förstå då anti-israeliska och anti-judiska budskap är vanliga i den arabisk-muslimska världen. Däremot är det totalt obegripligt att folk i västerländska demokratier tänker snurrigt. Ett exempel är en gästkrönika i Eskilstuna-Kuriren. I krönikan finns inte ens en liten gnutta kritik mot att demonstranterna stormade Israels ambassad och brände israeliska flaggor, utan allting urskuldas för att ”Israel ockuperar Palestina”! Det blir fel redan från första början då rubriken för gästkrönikan är ”Israel fortsätter bränna broar”. Här blir allting helt uppochnedvänt. Är det faktiskt Israel som är den som bränner broar? Var det inte egyptiska demonstranter som härjade vid den israeliska ambassasaden? Vem är det egentligen som bränner broar?

Att så här verklighetsfrånvända, uppochnedvända och ensidiga resonemang förekommer är i sig tragiskt och problematiskt, men än mer problematiskt är att resonemang av detta slag är vanligt förekommande i media. Detta påverkar självklart hur folk tänker när det gäller konflikten mellan Israel och dess grannar. I Sverige finns det ett stort intresse för denna konflikt, men problemet är att denna grupp som tänker verklighetsfrånvänt, uppochnedvänt och ensidigt också hörs och syns mycket. Folk har utnämnt sig till experter och talar verklighetsfrånvänt, uppochnedvänt och ensidigt om saken. Israel är inte perfekt, men landet har gjort mycket för palestinierna. Att det palestinska ledarskapet sedan inte väljer att stävja terrorismen utan låter den förekomma i sina territorier så att den drabbar Israel är inte Israels fel. Israel drog sig ur de arabiska byarna och städerna på Västbanken och i Gazaremsan under 1990-talet så att största delen av de palestinska araberna kom under ett självstyre. Vissa ser dock detta som att ”Israel behandlar palestinierna illa” och rättfärdigar därför att egyptier stormar ambassader och bränner israeliska flaggor. Tänker man så har man hamnat på irrvägar. Dessa irrvägar är dock inte ovanliga i Sverige varför bloggar som t.ex. denna är nödvändiga. Hade allting stått rätt till skulle t.ex. denna blogg vara överflödig.

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 HD1 HD2 GP1 GP2 GP3 Svt1 Svt2

Man visste att en terrorattack var förestående – 12 raketer från Gaza

3 kommentarer


Israeliska myndigheter hade underrättelseinformation om att en attack i södra Israel var förestående och man hade därför förberett sig. Polisens antiterrorenhet hade stationerats i södra Israel. Mera om detta t.ex. här och här. Man visste att det var Folkets motståndskommittéer som låg bakom allting. Detta har inte kommit fram i media.

Det är helt uppenbart att israeliska myndigheter har mycket god koll på vad som händer i Gazaremsan eftersom man kunde döda ledarna och alla de andra inblandade terroristerna bara några timmar efter attackerna. Detta kräver en välfungerande och effektiv underrättelseverksamhet.

Det har regnat ner en stor mängd raketer i södra Israel. Inte ett pip i svensk media om detta (inte åtminstone ännu). I skrivande stund har 12 raketer skjutits från Gaza. Två människor har skadats allvarligt av raketerna och flera andra lindrigare. Mera om detta här och här.

Jag vill igen lyfta fram det jag lyfte fram i gårdagens blogginlägg: Israel är ständigt utsatt för ett hot vilket alltför ofta avdramatiseras, förbises eller batatelliseras av omvärlden. Till detta kan tilläggas att omvärlden oftast fokuserar på Israels svar på dessa hot och ger inte den uppmärksamheten åt hoten som borde ges.

I medias rapportering saknas ofta nyanser – nyanser som borde fås med för annars får man en alltför ensidig bild av det hela. Gårdagens terrorattacker rapporterades ganska bra, dock med brister (se länken nedan), men man har åtminstone inte i skrivande stund rapporterat att 12 raketer skjutits från Gazaremsan och att 2 personer har skadats allvarligt. Omkring 10 000 raketer och granater har skjutits från Gazaremsan under det senaste årtiondet. Av dessa har media nämnt bara en liten liten del.

Det som hände igår är mycket allvarligt. Terrorister tog sig över en internationellt erkänd gräns för att döda civila! Därför får det som skedde igår inte bagatelliseras.

Läs också:

Ett ord betyder så mycket: SR:s Israelrapportering – igen

När ska media berätta hur raketerna påverkar livet för de som bor i södra Israel?

DN1 DN2 SvD1 SvD2 D1 Svt1 HD1 GP1

Södra Israel drabbat av en serie terrordåd (uppdaterad)

2 kommentarer


Videomatieral på SvD:s webbtv: Flera döda i attacker i Israel
Videomaterial från AP:
  • Åtminstone 6 människor uppges ha dödats och åtminstone 25 skadats i en serie terroristattacker i södra Israel idag.
  • Terrorister öppnade eld mot en buss som färdades längs väg nr 12 nära Eilat i södra Israel.
  • En stund senare exploderade ett antal bomber i närheten av en av IDF:s gränspatruller som rörde sig längs gränsen till Egypten.
  • Det inkom också rapporter om granateld från Egypten in i Israel.
  • Terroristerna förflyttade sig uppenbarligen till ett annat ställe och avfyrade en pansarvärnsrobot (eng. anti-tank missile) mot ett annat fordon.

Ett enormt säkerhetspådrag har inletts. Vägspärrar har upprättats och flygplatsen i Eilat är stängd.

På bloggen Elder of Ziyon hittade jag en länk till en mikroblogg som uppdateras kontinuerligt angående terrordåden: Breaking News: Terror attack between Israel, Egptian Border

Yahoo! News Mellanösternavdelning är också en bra källa till information, kolla spalten till höger här på bloggen, längst ner. (Kan särskilt rekommendera denna nyhet.)

Följ också de stora israeliska nyhetssidorna: Haaretz, Ynetnews, Israel National News, Jerusalem Post

Läs särskilt denna nyhet som beskriver hur busschauffören undvek en katastrof genom att accelerera.

Denna blogg kommer säkert också att behandla det inträffade mera ingående i ett senare skede, men i nuläget kan  följande konstateras:

  • Israel är ständigt utsatt för ett hot vilket alltför ofta avdramatiseras, förbises eller batatelliseras av omvärlden.
  • Det som skett idag beror antagligen på den försämrade säkerhetssituationen i Egypten vilket är en direkt följd av Mubaraks fall.

DN1 SvD1 HD1 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Svt1 Svt2 D1 D2 D3

Säg ”Israel” och en del verkar tappa förnuftet

11 kommentarer


Mellanöstern, Israel, Palestina.

Fredsförhandlingar, våld, terror.

Apartheid, ockupation, förtryck.

Demonstrationer, Palestinagrupper, Gazaflottor.

Israellobby, propalestinism och proisraelism.

Antisemitism, fascism och islamofobi.

Debatter, dokumentärer, blogginlägg.

Säg ”Israel” och det börjar garanterat snurra!

Det judiska folket är ett folk, inte en grupp människor med en gemensam religion. Detta har modern genetisk forskning kunnat bevisa.

Det judiska folket är en del av ursprungsbefolkningen i Mellanöstern och Nordafrika. Det har nämligen bott judar i länderna i Mellanöstern och Nordafrika under mycket lång tid. Således borde de väl också ha rätt till ett eget land där, eftersom araberna – som också är en del av ursprungsbefolkningen där – uppenbart har denna rätt. De har ju nämligen flera länder.

Det fanns ett beslut om att ett hemland för det judiska folket skulle grundas i ett område som kallas Palestina – utan att det skulle påverka dem som redan bodde där. Palestina är inget land – det har aldrig funnits något land som heter Palestina. Är du av annan åsikt, berätta gärna namnen på detta lands statschefer samt namnet på landets valuta. Jag är mycket intresserad av att höra.

Palestina är en del av det landområde där det Osmanska riket fanns. Men det Osmanska riket slutade existera och många nya länder bildades på området där detta Osmanska rike fanns. Israel är bara ett av dessa länder. Andra länder är t.ex. Libanon, Syrien, Jordanien, Irak o.s.v.

Det område som skulle bli ett hemland för det judiska folket delades dock i två delar och man bildade ett helt nytt land av den östra delen. Detta land är Jordanien. Nu kvarstod alltså bara den västra delen för ett judiskt hemland – mycket mindre än den östra.

Araberna som bodde i den västra delen gillade inte att ett judiskt hemland skulle skapas. Herrarna i FN rekommenderade därför att detta område ytterligare skulle delas i två delar, så att det blev en judisk och en arabisk stat. Judarna godkände detta, men araberna gjorde det inte.

De omkringliggande arabländerna startade ett krig mot den judiska delen som hade utropat sig självständig och hade döpt sig själv till Israel. Israel vann kriget. Mellan 1948 och 1967 kontrollerades Gazaremsan av Egypten och Västbanken av Jordanien.

År 1967 gjorde Israels arabgrannar truppförflyttningar till Israels gränser och de förde en hotfull retorik. Det blev ett krig och Israel vann även denna gång. Efter kriget var det Israel som kontrollerade både Västbanken och Gazaremsan. Israel ville förhandla om fred men arabstaterna träffades i Khartoum, Sudan för ett toppmöte där man kom överens om ”3 nej”: nej till fred med Israel, nej till erkännande av Israel och nej till förhandlingar med Israel.

Mellan 1948 och 1967 var det inget egentligt snack om en palestinsk-arabisk stat. ”Det gick inte eftersom Västbanken och Gazaremsan var ockuperade av Jordanien respektive Egypten”, säger samma människor som nu påstår att Västbanken och Gazaremsan ockuperas av Israel men samtidigt ändå kräver en palestinsk-arabisk stat omedelbart. Frågan är varför det ska gå nu när Västbanken och Gazaremsan är i israelisk kontroll när det inte gick då de var i jordansk respektive egyptisk kontroll. Men som sagt: när man säger ”Israel” så verkar en del tappa förnuftet.

De palestinska araberna är ett utnyttjat folk som har lidit mycket och de behöver absolut människor som jobbar för deras sak. Man säger att de behöver frihet och rättigheter och att de kämpar för detta och att de kämpat länge. Men vad menar man med detta egentligen? Under 1970- och 1980-talen kunde de palestinska araberna röra sig fritt i hela Israel nämligen.

Under 1990-talet grundades den palestinska myndigheten och de palestinska araberna fick självstyre. Således fick de mera frihet och mera rättigheter. De palestinska araberna skulle erkänna Israels rätt att existera, upphöra med terrorism, se till att terrorister avväpnas och hindras i sin verksamhet, samarbeta med Israel för att få fast dem samt gå in för fredsfostran i skolorna. Men det blev en andra, blodig intifada.

År 2005 drog sig Israel ur Gazaremsan och således fick de palestinska araberna mera frihet och mera rättigheter. Men raketbeskjutningen från Gazaremsan ökade efter detta.

Frihet och rättigheter för de palestinska araberna. Ja. Men varför blir det alltid våldsammare så fort Israel ger mera frihet och rättigheter till dem?

”Israel förtrycker de palestinska araberna.” Jasså. Men under 1990-talet grundades den palestinska myndigheten och de fick självstyre. Förtryck? Och år 2005 drog sig Israel ur Gazaremsan. Förtryck?

Jag vill inte påstå att Israel skulle vara perfekt. Detta borde vara en självklarhet för det finns inga perfekta länder. Men jag vill påstå att Israel gjort mycket för att ge de palestinska araberna frihet och rättigheter.

”Sätta press på Israel”. Jasså. Vad ska Israel göra med den pressen, då landet hittills faktiskt samverkat till att ge de palestinska araberna mera frihet och mera rättigheter, men det har blivit våldsammare varje gång? Trots detta är det fortfarande mera frihet och mera rättigheter för de palestinska araberna som gäller. Israel förtrycker ju dem! Men om de en gång vill ha mera frihet och mera rättigheter, varför blir det våldsammare varje gång då? Ska Israel faktiskt fortsätta ge mera frihet och rättigheter ändå, eller har Israel rätt att någon gång säga: ”Nej, stopp! Nu räcker det! Vi har flera gånger gett er mera frihet och mera rättigheter, men varje gång har det blivit våldsammare. Vad är det ni egentligen vill? Om ni verkligen vill ha mera frihet och mera rättigheter får ni faktiskt se till att det inte blir våldsammare varje gång!”

Mera frihet och mera rättigheter för de palestinska araberna. Men mera våld varje gång. Ingen kritik mot den palestinska sidan, däremot mot den israeliska. Ingen press på den palestinska sidan, men däremot på den israeliska.

Det är ju vad jag säger: säg ”Israel” och en del verkar tappa förnuftet.

http://www.svd.se/opinion/kolumnister/vad-sade-hitlers-man-i-jerusalem_6255014.svd

Iran testar omvärlden

21 kommentarer


Egyptiska myndigheter har gett klartecken för två iranska krigsfartyg att passera Suezkanalen, vilket inte har skett sedan den islamiska revolutionen 1979. Enligt israeliska media är krigsfartygen påväg till Syrien via Medelhavet för träningar.

Man kan undra vad iranska krigsfartyg gör i Medelhavet. Det hela är bara ett sätt för Iran att visa sina muskler och framförallt att testa omvärlden. Israel har sagt att detta är en provokation.

Irans president Mahmoud Ahmadinejad har flera gånger använt en ytterst hotfull retorik gentemot Israel. Han har bl.a. sagt att Israel borde raderas från världskartan. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att Iran inte bara är ett hot mot Israel, utan ett hot mot hela världen.

Det har inte angivits någon tidpunkt för när fartygen kommer att passera kanalen, men om det sker så har Iran tagit ytterligare ett steg för att visa upp sig. Kan detta gå hur långt som helst? Och som sagt: vad gör iranska krigsfartyg i Medelhavet?

DN: Iranska krigsfartyg tillåts gå genom Suezkanalen

SvD: Iran fick tillstånd för Suezpassage

GP: Iran fick tillstånd för Suezpassage

Sydsvenskan: Iran fick tillstånd för Suezpassage

Dagen: Iran fick tillstånd för Suezpassage