Ann Ighe om Hamas: ”Det spelar ingen roll”

19 kommentarer


Kärnproblematiken med Ship to Gaza -folket kom tydligt fram i debatten mellan Ann Ighe och Siewert Öholm i Gomorron Sverige i morse.

Ett obestridligt fakum är att tusentals raketer och granater har skjutits från Gazaremsan under det senaste årtiondet och nya raketsvärmar skickas över till Israel med jämna mellanrum. Således råder ett krigstillstånd mellan Israel och Hamas och därför har Israel all rätt att inspektera det som förs in i Gazaremsan för att förhindra att vapen smugglas in. Men Ship to Gaza -folket bortförklarar allt detta.

I debatten i Gomorron Sverige bortförklarar Ann Ighe Hamas roll i allt detta hela två gånger, nämligen vid 03:04 och vid 05:02. Hon menar att det inte råder något krigstillstånd och hon ser tydligen inte heller att Hamas har en roll i hur befolkningen i Gaza har det. Ship to Gaza -folket bortser medvetet från allt detta för att kunna hävda att man har rätt att åka direkt till Gaza. Detta är hyckleri. Men som bekant: vänstern vill inte kännas vid fakta.

DN 1 DN 2 DN 3 DN 4 DN 5 DN 6 SvD 1 SvD 2 SvD 3 SvD 4 SvD 5 GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 HD 1 HD 2 HD 3 HD 4 HD 5 AB 1 SMP 1 Svt 1 D 1

Gazaflottan en del av föraktet mot Israel

12 kommentarer


Den som följt med den israelisk/arabiska-konflikten har inte kunnat undgå att märka att Israel utsatts och utsätts för ett förakt. I många fall kan man tala om ett hat. Det är tydligt att också Gazaflottan är en del av detta förakt.

Man kan inte segla direkt till Gazaremsan, vilket jag redan skrivit om ett par gånger. Enligt tidigare avtal med palestinierna är det Israel som kontrollerar havsgränsen till Gaza. Allt bistånd kan transporteras landvägen till Gaza via de gränsövergångar som finns, men Gazaflottan nonchalerar detta och envisas med att segla till Gaza havsvägen.

Israel måste helt enkelt kontrollera allting som kommer in i Gazaremsan och därför kommer inte Israel att tillåta att flottan tar sig till Gaza havsvägen. Man kan förstås undra varför Israel inte en gång kunde göra det, men här måste Israel stå principfast eftersom man kan anta att svärmar av liknande flottor annars kommer att börja segla till Gaza med jämna mellanrum om Israel frångår denna princip.

Nu meddelas att den islamistiska organisationen IHH inte kommer att delta i årets flotta, vilket är bra. Men en stor del av problemen kvarstår ändå. Vi får hoppas att allting går lugnt till detta år och att ”fredsaktivisterna” inte kommer att stå med metallrör och knivar i högsta hugg, vilket de gjorde förra året.

Man kan förstå att en del föraktar Israel, men det allra värsta är att helt ”vanliga” människor t.ex. här i Sverige inte förstår problemen med denna Gazaflotta utan ställer sig helt okritiska till den. Detta är ett stort problem eftersom man då själv blir en del av detta problem. Så gott folk: ni som ställer er positiva till Gazaflottan, tänk om!

Det bör upprepas att det inte råder någon humanitär kris i Gaza och att det mesta släpps in. Situationen i Gaza är säkert svår i många avseenden, men det beror på Hamasregimen. Under det senaste årtiondet har tusentals granater och raketer skjutits från Gazaremsan in i södra Israel. Gazaflottans organisatörer säger att deras syfte är att bryta Israels blockad av Gazaremsan. Men eftersom det inte råder någon humanitär kris i Gaza och eftersom det mesta släpps in, vad är det då som man egentligen är ute efter att bryta? Man borde tydligt kunna se igenom vad deras syfte egentligen är: att provocera Israel.

Läs också:

http://www.varldenidag.se/nyhet/2011/06/15/Enbart-en-politisk-manifestation/

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/hamas_e105.htm

http://kimmilrell.se/2010/06/04/konvojdramat-pa-latt-pedagogisk-svenska/

Länkar till svenska tidningar:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/organisator-hoppar-av-gazaflotta

http://www.dn.se/nyheter/varlden/symbolskepp-hoppar-av-gazaflotta

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/symbolskepp-hoppar-av-gazaflotta_6252750.svd

http://svt.se/2.22584/1.2458522/avhopp_fran_ship_to_gaza

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=265382

http://hd.se/utrikes/2011/06/17/organisator-hoppar-av-gazaflotta/

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.655206-symbolskepp-hoppar-av-gazaflotta

Ship to Gaza

6 kommentarer


Denna månad ska ett antal skepp segla mot Gaza igen. Det är inga problem med att skicka hjälp till Gaza om man så vill. Självklart är detta också helt okej enligt Israel. Men frågan är på vilket sätt detta görs och VEM som gör detta.

Nyckelordet är RESPEKT. Ett obestridligt faktum är att Israel befinner sig i ett krigstillstånd med Hamas och de andra terroristorganisationerna som härjar i Gaza. Tusentals raketer och granater har skjutits därifrån under det senaste årtiondet. Av denna anledning bör Israel helt enkelt hålla lite koll på det som kommer in i Gaza. Därför vill inte Israel att man seglar direkt till Gaza, utan att man styr mot Ashdod i stället. Därifrån transporteras allting landvägen till Gaza i stället. Det stora problemet är att Ship to Gaza inte respekterar detta, utan ämnar segla direkt till Gaza. Självklart är det då på Ship to Gazas ansvar att man gör så.

Folk har fastnat för det internationella vattnet och därför finns det skäl att kolla vad Wikipedia har säga om det:

According to the San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 June 1994, a blockade is a legal method of warfare at sea, but is governed by rules. The blockading nation must publish a list of contraband. The manual describes what can never be contraband. Outside this list, the blockading nation is free to select anything as contraband. The blockading nation typically establish a blockaded area of water, but any ship can be inspected as soon as it is established that it is attempting to break the blockade. This inspection can occur inside the blockaded area or in international waters, but never inside the territorial waters of a neutral nation. A neutral ship must obey a request to stop for inspection from the blockading nation. If the situation so demands, the blockading nation can request that the ship divert to a known place or harbour for inspection. If the ship does not stop, then the ship is subject to capture. If people aboard the ship are resisting capture, they can be attacked. (Källa: Wikipedia)

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-hoppas-turkiet-stoppar-skepp-till-gaza

http://www.dn.se/nyheter/varlden/ny-gazaflotta-i-juni

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-gazaflottilj-i-midsommar

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_6232352.svd

http://www.svd.se/kultur/artikel_6227537.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_6220559.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_6212125.svd

http://www.svd.se/kultur/litteratur/artikel_6208123.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_6195995.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_6153257.svd

Vem gick över gränsen?

5 kommentarer


Att ta sig över gränsen till ett annat land utan lov är ett allvarligt brott. Igår närmade sig ett gäng ”aktivister” från Syrien Israels gräns i syfte att ta sig över den. Det är självklart något man inte kan och något man inte får göra. Och försöker man göra något sådant, ja då blir det konsekvenser.

När detta gäng närmade sig Israels gräns sköt Israels armé varningsskott. TT rapporterade om händelserna med rubriken ”Israel öppnade eld vid gränsen till Syrien”. Tja, det blir förstås inte riktigt rätt om man skriver så. Vad handlade det om? Var det det att Israel öppnade eld vid gränsen? Nej, så klart inte. Allting handlade om att ett gäng ”aktivister” fick för sig att närma sig Israels gräns i syfte att ta sig över den. Det var därför Israels armé öppnade eld, men det var alltså frågan om varningsskott. Rubriken ”Israel öppnade eld vid gränsen till Syrien” är alltså vilseledande. Det handlade inte om att Israel öppnade eld vid gränsen, det handlade om att ett gäng ”aktivister” närmade sig gränsen i syfte att passera den. Men TT lyckas ju inte alltid få det rätt…

Israeliska medier rapporterar att dödsfallen som uppstod berodde på att minor exploderade som en följd av att brandbomber hade kastats av aktivisterna. Syriska källor uppger dock att 23 människor dog när Israel sköt. Israel säger att dessa tal dessutom är överdrivna. Här får var och en själv dra sin egen slutsats: ska man tro på uppgifter från en diktatur eller på uppgifter från en demokrati?

Israel står inför ett stort dilemma när demonstranter på detta sätt får för sig att bryta sig genom gränsen. Man kan inte låta dem komma in i Israel, men självklart kan man inte heller skjuta. Vad ska man göra i en sådan situation?

Allt detta är bara ett av alla otaliga försök att provocera Israel och försätta Israel i besvärliga situationer. Det ger också Israels grannländer ett ypperligt tillfälle att uppge felaktiga uppgifter om t.ex. antalet döda. Medier har en benägenhet att förlita sig på dessa felaktiga uppgifter och tar inte hänsyn till uppgifter från Israel.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-oppnade-eld-vid-gransen-till-syrien

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israel-oppnade-eld-vid-gransen_6220935.svd

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=263506

http://svt.se/2.22584/1.2446040/tva_dodade_vid_israels_grans

http://hd.se/utrikes/2011/06/05/israel-oppnade-eld-vid-gransen/

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.645320-israel-oppnade-eld-vid-gransen

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.645320-flera-doda-vid-israelisk-grans

http://www.dn.se/nyheter/varlden/flera-doda-vid-israelisk-grans

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israels-arme-havdar-tio-golanoffer

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_6221547.svd

http://svt.se/2.22584/1.2446391/israel_oppnade_eld_mot_demonstranter

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=263577

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.645699-israel-oppnade-eld-mot-demonstranter

http://hd.se/utrikes/2011/06/06/israel-oppnade-eld-mot/

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-syrien-utnyttjar-palestinierna

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=263642

Vad är det som är fel med Ship to Gaza?

10 kommentarer


Vad är det som är fel med Ship to Gaza? Jo, felet är att de inte lyssnar på Israel. Man behöver nödvändigtvis inte ha samma uppfattning som Israel, men man bör i alla fall lyssna på vad landet har att säga. Kommunikation och utbyte av information i båda riktningarna är ett måste för all mänsklig interaktion i denna värld.

Vad har då Israel att säga? Jo: det är okej med hjälpsändningar till Gazaremsan, men de kan inte transporteras direkt till Gazaremsan, utan måste transporteras till en israelisk hamn varifrån de sedan, efter att de kontrollerats, transporteras till Gazaremsan landvägen.

Men detta lyssnar inte Ship to Gaza till. De struntar i detta.

Det är fel med Ship to Gaza också på många andra sätt, men detta är det grundläggande felet. De är inte i första hand ute efter att hjälpa befolkningen i Gazaremsan, utan de är ute efter att provocera Israel.