En israelisk arab talar ut

Lämna en kommentar


Del 1:

Del 2:

[videolänk 1] [videolänk 2]

”Men Hitler var ju en god människa!”

3 kommentarer


Några i min bekantskapskrets kom en gång i kontakt med en person som hade sin bakgrund i något land i Mellanöstern. När de bekantade sig med denna person kom det fram att personen ansåg att Hitler var en god människa och att Hitler var en förebild för denna person.

(Ja, det är helt sant vad jag skriver!)

Sakta men säkert fick mina bekanta försöka förklara för denna person att Hitler inte var en god människa och att man inte ska ha honom som förebild.

Vad lär vi oss av detta? Jo, vi lär oss att i länder i Mellanöstern förekommer det att människor redan som barn lär sig att Hitler var en god människa. Mein Kampf och Sions vises protokoll finns översatta till arabiska och Mein Kampf är en storsäljare i t.ex. de palestinska territorierna. Detta fenomen kallas muslimsk antisemitism och det skulle självklart finnas hur mycket som helst att skriva i ämnet.

Jag tror att det är nödvändigt att ta upp detta ämne även om det väcker obehag hos många. Antisemitismen – särskilt den muslimska – är en del av konflikten mellan Israel och dess grannar. Det kan vara främmande för oss att människor anser att Hitler var en god människa och har honom dessutom som förebild. Men detta är en verklighet och därför är det viktigt att känna till det. Känner man inte till det missar man en aspekt som är viktig att känna till för att förstå konflikten mellan Israel och dess grannar i sin helhet. Faktum är att det finns människor som på allvar tror att Hitler var en god människa och att de aldrig har ifrågasatt detta därför att de har lärt sig detta tänkesätt redan som barn! Detta är förstås fruktansvärt och försvårar möjligheterna till fred och försoning i Mellanöstern. Det stora problemet är att detta inte är något nytt utan att antisemitisk propaganda förekommit i muslimska länder under en mycket lång tid.

Till följande ska jag citera en kommentar som lämnades på denna blogg för några dagar sedan. Jag beklagar att denna kommentar kan förorsaka obehag hos en del, men jag ser att det är nödvändigt att exponera vad som rör sig i huvudet på folk år 2011 i Sverige. Det är inte kul att behöva göra det, men rasism och hat kan inte sopas under mattan utan det måste lyftas fram i dagsljuset.

Här följer kommentaren citerad ordagrant som den var när den lämnades:

Man brukar rekomendera tålamod för att med minsta skada avlägsna avfallet ur den naturliga vägen.

Efter många decenier av tålamod o tålighet tiden är mogen att folket under de grova våld som den EuroAmerikanska militärmakten utövar, avlägsna den Sionistsika vulsten som är roten till de Libanesisk-palestinsk-Syrisk och en huvudorsak till världens många konflikter.

Förenade Natiionernas (förenade staternas hus) i praktiken liksom den dekorativa demokratins utövning i de Anglosaxiska länderna med kriminell adminstrativa metoder förhindrar folkrätten och under skydd av de militär o paramilitära metoderna förtrycker folkrätten främst i mellanasien o Nordafrika.

De folkliga revolten som utan tro o uppoffring skulle aldrig vinna mot de Västerländska Machiavelli övergreppen kommer under ledning av folkviljan fortsätta sin påbörjade frihetskamp o kasta ut inkräktarna ur Irak, Afghanistan,Palestin,Bahrain,Sudan och försöka bilda den förenade nationerna som kan med kraft bekämpa den militära Världsmakt som hänsynnlös bara under de senaste åren mördat miljoner i Irak,Afghanistan,Palestina,,,,,

Det första spadtaget får bli den Siona våldfaktorn i Paletina.

Yttrandefriheten är en av de finaste och viktigaste sakerna vi har och därför är det högt till tak på denna blogg när det gäller kommentarer. Det betyder dock inte att jag inte skulle ha behövt ta bort kommentarer. Jag har varit tvungen att ta bort några kommentarer, men det handlar bara om några stycken hittills.

Folk kanske undrar varför jag inte tog bort kommentaren som jag citerade ovan. Jag övervägde en stund om jag skulle ta bort den eller inte, men lät den stå kvar. Varför? Jo, för det måste komma fram hur en del kan tycka och tänka i Sverige år 2011. Jag förstår väl att alla inte står ut med kommentarer av detta slag – det gör inte jag heller – men tas alla kommentarer av detta slag bort och om det aldrig talas om dem, ja då sopar man ett samhällsproblem under mattan. Då uppstår en förskönad bild av vårt samhälle där verkliga problem undangömts. Det är  inte alls bra. Att sopa problem under mattan är mycket skadligt!

Det finns självklart inget klart och tydligt svar på hur man ska tackla detta problem, men en god början är i alla fall att börja tala om det och exponera detta samhällsproblem. Därefter kan man börja söka lösningar. Härefter kommer dock kommentarer av detta slag automatiskt att åka i papperskorgen.

Det jag skrivit om i detta inlägg är bra att hålla i åtanke när debatten om näthat, rasism, yttrandefrihet och islamofobi rasar som aldrig förr.

NYHET! Nu finns Fredsprocessen också på Twitter!

DN1 SvD1 HD1 GP1

Och de fortsätter att hacka på Sverigedemokraterna

30 kommentarer


Det som skett i Norge är mycket tragiskt och overkligt. Alla har berörts och frågar sig hur något så här djupt tragiskt har kunnat hända.

Debatten som en följd av dessa händelser är i full gång – och inte utan orsak. Det behövs en debatt. Debatten handlar om ämnen som mångkulturalism, invandring, Sverigedemokraterna, hat, tolerans och högerextremism eftersom alla dessa ämnen på något sätt är kopplade till händelserna i Norge.

Det är ett faktum att Europa förändrats under de senaste decennierna. På vilket sätt? Jo, på det sättet att man tagit emot utomeuropeiska invandrare.

Vi lever i ett öppet och demokratiskt land där det råder åsikts- och yttrandefrihet. Bland oss finns de som är kritiska till den invandringspolitik som förs. Observera att jag skrev kritiska till den invandringspolitik som förs. Att vara kritisk till den invandringspolitik som förs är inte att vara hatisk, främlingsfientlig eller rasistisk mot invandrare.

Har Sverige en extrem invandringspolitik? Det finns de som menar det. Faktum är i alla fall att omkring 100 000 uppehållstillstånd beviljats varje år de senaste åren, enligt statistik som finns på Migrationsverkets hemsida (enkelt att kolla upp för var och en).

Huruvida detta är extremt eller inte, och i så fall hur extremt är upp till var och en att själv bedöma.

Faktum är i alla fall att det beviljas omkring 100 000 uppehållstillstånd i Sverige varje år. Får man i ett öppet och demokratiskt land som Sverige vara av den åsikten att detta är för mycket?

Jo, de finns de som tycker att det är för mycket. Ska de få tycka så? Ja de ska de få göra (om det är så att det råder åsiktsfrihet i Sverige). (Och som sagt: att tycka så betyder inte att man är hatisk, främlingsfientlig eller rasistisk. Det är inte hatiskt, främlingsfientligt eller rasistiskt att vara av den åsikten att antalet beviljade upphållstillstånd borde minskas.)

Alliansen har inte gett några tecken på att införa en politik som skulle medföra ett minskande av beviljade uppehållstillstånd. Eftersom allt fler på sistone verkar ha bildat sig den åsikten att antalet beviljade upphållstillstånd borde minskas, ja då är frågan vilket parti dessa personer ska rösta på om denna fråga är avgörande för dessa väljare. Alliansen har inte lyssnat på dessa människor. Det är här som Sverigedemokraterna kommer in i bilden för de förespråkar en politik som innebär ett minskande av antalet beviljade uppehållstillstånd.

Det finns många frågor. Två viktiga frågor är i alla fall a) har politikerna frågat det svenska folket om folket vill att det beviljas 100 000 uppehållstillstånd varje år? b) är det möjligt att integrera så mycket folk på så kort tid?

Personligen förhåller jag mig lite skeptisk till Sverigedemokraterna. Varför? Jo, för att de lär ska ha sina rötter – åtminstone delvis – i nynazistiskt tänkande (länk). Å andra sidan finns de som menar att partiet gjort upp med allt detta, så jag vet inte riktigt vad man ska tänka. Ett faktum är att samtliga etablerade partier också någon gång i tiden sysslat med sådant som inte är rumsrent (länk 1, länk 2, länk 3, länk 4). Det hjälper knappast att säga att det skett för länge sedan.

Man får ha olika åsikter om Sverigedemokraterna, men man måste komma ihåg att de blivit populärare eftersom en allt större skara anser att antalet beviljade uppehållstillstånd borde minskas och att inga andra partier för en sådan politik. Därför röstades Sverigedemokraterna in i riksdagen. Men allting har bara blivit riktigt konstigt eftersom etablissemanget behandlat Sverigedemokraternas intågande i riksdagen på ett mycket omoget sätt. Man har inte ens varit redo att ta i Sverigedemokraterna med tång och samtidigt förbisett de som röstat på Sverigedemokraterna – demokratiskt.

Det som skett i Norge är tragiskt och overkligt och händelserna påverkar debatten om invandring, mångkulturalism och partier som Sverigedemokraterna. Men vi befinner oss i en mycket konstig situation. Det sägs att Sverigedemokraterna har sina rötter i nynazistiskt tänkande – åtminstone delvis – men det sägs å andra sidan också att partiet gjort upp med detta. De etablerade partierna har också för sin del sysslat med saker som inte är rumsrena – icke att förglömma. Och det spelar ingen roll att det skett för länge sedan.

Sverigedemokraterna röstades in i riskdagen, men man har inte velat ta i dem ens med en tång. Och man har också försökt framställa Sverigedemokraterna som något de i verkligheten inte är. Och detta verkar göras till och med nu i debatten som följer händelserna i Norge.

Som sagt: vi befinner oss i en konstig situation. Man menar att Sverige är ett öppet och demokratiskt land och att här råder yttrande- och åsiktsfrihet, men samtidigt verkar man ha stora problem med hanteringen av att en del är av den åsikten att antalet beviljade upphållstillstånd borde minskas och att de bland annat därför röstat på ett parti vid namn Sverigedemokraterna och att detta parti som en följd av detta kommit in i riksdagen. Eftersom inget annat parti lyssnat på denna grupp som anser att antalet uppehållstillstånd borde minskas, vilket parti ska då dessa människor rösta på?

Jo, man har också rätt att ha olika åsikter om Sverigedemokraterna, men allt detta visar att det finns problem i Sverige med hur man fungerar i sin demokrati.

Man har inte velat ta i Sverigedemokraterna ens med en tång och man har dessutom framställt Sverigedemokraterna som något de inte i verkligheten är. Och detta verkar fortsätta i debatten som följt efter händelserna i Norge.

Personligen är jag av den åsikten att en del politiker inom partier som t.ex. Sverigedemokraterna för fram sina åsikter på ett obalanserat sätt och ibland blir tonen mer eller mindre hatisk och fylld av avsky. Men att framställa Sverigedemokraterna som något annat än vad de i verkligheten är är bara onödigt.

En bra källa för exempel på hur Sverigedemokraterna utpekats i debatten som följt händelserna i Norge är Politiskt Inkorrekt.

Människor som inte förespråkar terror är inte skyldiga när någon begår terrordåd i deras namn, skrivs det i en ledare på DN.se.

Ett blogginlägg på Poltiskt Inkorrekt som jag särskilt vill lyfta fram: ”Vad som krävs nu är besinning och klarsyn från alla sidor”

Ett läsvärt blogginlägg hos Merit Wager: BBC: Norway and the politics of hate

Newsmill: Massmordsanklagelserna mot riksdagspartier är vämjeliga

Denna artikel kan tyckas vara utanför det tema som denna blogg handlar om, men jag finner det nödvändigt att vid behov skriva om andra saker än vad denna blogg i huvudsak handlar om.

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 DN9 DN10 DN11 DN12 DN13 DN14 DN15 DN16 DN17 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 SvD8 SvD9 SvD10 SvD11 SvD12 SvD13 SvD14 SvD15 SvD16 SvD17 Svt1 Svt2 Svt3 Svt4 Svt5 Svt6 Svt7 Svt8 Svt9 GP1 GP2 GP3

Extremismen bekämpas inte genom politisk pajkastning

30 kommentarer


I förrgår kväll, fredagen den 22 juli, exploderade bomben i regeringskvarteret i Oslo. Norge och Norden gick i chock. Men då visste ingen att det värsta ännu var på kommande. På lördagsmorgonen vaknade folket till nyheten om att 80 människor skjutits ihjäl på Utöya. Det som hänt är helt ofattbart och overkligt.

Dessa händelser har tydligt exponerat den polarisering och det oliktänkande som råder i vår värld.

Världen har fokuserat på den islamistiska extremismen. Det är inget konstigt med det eftersom det skett några stora islamistiska terroristattacker i väst under de senaste åren. Av den anledningen var det många som tidigt gick ut med att attacken i Oslo var en islamistisk terroristattack. Detta gjordes framförallt av den gruppering som anses vara ”högern” – den grupperingen som är invandringskritisk osv. Men det visade sig ganska fort att det inte var frågan om ett islamistiskt terrordåd, utan att det var frågan om en högerextremist. Detta har gjort att högern kommit att vara ganska handfallen. De trodde väl att denna händelse skulle ge dem möjligheten att kunna påvisa att den agenda de har och har haft varit den rätta. De har ju varnat för islamistisk terrorism. Men så blev det inte för det visade sig att terroristen var en högerextremist. Så högern är ganska konsternerad. Och situationen har snabbt utnyttjats av vänstern för att förlöjliga högern. Och pajerna har flugit – självklart.

Men det är inte pajkastning vi ska syssla med. Den islamistiska terrorismen är en verklighet och den har slagit rot i väst i en viss utsträckning. Det är något alla borde kunna se som är utrustade med ett fungerande ögonpar. Många terrorattacker har kunnat avvärjas på grund av en rätt så effektiv underrättelseverksamhet. Men nu har en annan form av terrorism stuckit upp huvudet, nämligen högerextremistisk terrorism, vilket förändrar situationen. Terrordåden i Oslo kom som blixtar från en klarblå himmel.

Kritik, debatt och diskussion ska förekomma, men det ska inte övergå i pajkastning. Högern har fört fram sin agenda under flera år och vänstern har varit uppretad. Nu passar vänstern på att ge igen mångdubbelt.

Högern har inte alltid fört fram sin agenda på ett balanserat sätt, utan emellanåt har det övergått i avsky och hat. Men de har full rätt att föra fram sin agenda i en öppen demokrati. Men problemet är också att vänstern många gånger inte kan skilja mellan hat/avsky och kritik/analys. De omvandlar gärna högerns kritik och analys till hat och avsky och använder detta som slagträ mot högern.

Vänstern behöver kritiseras därför att den har blinda fläckar. Kriget mot terrorismen är inte kolonialism eller imperialism, utan det är ett krig som är helt nödvändigt. Vänstern ser inte eller vill inte se den islamistiska extremismen – fastän den tydligt existerar.

Nu har denna terroristattack ägt rum och den har utförts av en högerextremist och det ser ut att terroristen agerat ensam. Det ser ut som att det inte ligger någon större grupp bakom attacken. Därför är vänsterns reaktioner på detta terrordåd överdrivna.

Vänstern borde inse att det finns ett verkligt problem som heter islamistisk terrorism. Högern borde föra fram sin agenda på ett mera balanserat sätt och pajkastning dessa grupperingar emellan borde upphöra så att alla i stället kan bekämpa extremismen – tillsammans.

Det gäller också att få en balanserad, nyanserad och verklighetsförankrad bild av Israel. Jag har stött på blogginlägg där man mer eller mindre allvarligt för fram tankar om att det var Israels säkerhetstjänst Mossad som låg bakom attackerna i Oslo. Detta kopplar man förstås till det att palestiniernas president Mahmud Abbas på måndagen hade besökt Oslo.

Konspirationer av dessa slag måste vi akta oss för. Det förekommer alltför mycket snurr kring Israel: lögner, smutskastningar och resonemang som inte har någon verklighetsförankring överhuvudtaget. Israel är och förblir en demokrati, Mellanösterns enda sådan (kolla Freedomhouse) och står för västerländsk öppenhet och demokrati. Därför måste det vara helt naturligt för oss att försvara Israel. När antidemokratiska krafter angriper Israel angriper de oss. Varför? Jo, för att våra länder och Israel delar samma värdegrunder. När det gäller detta har en stor del av vänstern misslyckats totalt. Högern använder de terroristattacker som Israel utsätts för för att styrka och motivera sin agenda. Detta är inte heller problemfritt då det finns en risk att det viktigaste blir att styrka och motivera sin agenda framom att försvara demokrati och öppenhet. Högern använder också de terroristattacker som Israel utsätts för som slagträn mot vänstern – precis som vänstern nu använder Oslo-attacken som slagträ mot högern.

Israel står i fronten i kriget mellan den islamistiska fundamentalismen och den västerländska demokratin. Medan Europa drabbats av islamistisk terrorism först på senare tid, har denna form av terrorism funnits länge i Mellanöstern.

Martin Tunström skriver så här i en ledare i Smålandsposten:

Enskilda gärningsmäns dåd får inte reduceras till så kallade vansinneshandlingar, utan måste till sist förklaras i ett större sammanhang. Det gäller islamisters dåd, inspirerade av en våldsbenägen kultur. Det gäller naturligtvis också ultranationalisters och rasisters gärningar. Predikat hat, rasism, föreställningar om fiender och konspirationer kännetecknar alla extremistiska miljöer. Beundran för kamp, vapen och avståndstagande från demokrati är en minsta gemensam nämnare. Upptrappat hat i våldsbejakande miljöer kan som visats gång efter gång ge de mest förödande konsekvenserna. Och de farligaste krafterna finns inte alltid i de organiserade grupperna, utan av människor utanför dess innersta kretsar. Detta hot kan inte bara bekämpas med rättstatens instrument, utan med betydligt bredare verktyg. Demokrati, försvar av människovärdet, värnandet av eviga värden är den rätta vägen.

Så här ser det alltså ut. Pajerna flyger och slagträna viner i luften. Men det är extremismen vi ska bekämpa. Tillsammans. Oberoende vad för slags extremism det handlar om. Därför är det dags att avsluta pajkastningen och lägga ner slagträna och stå som en enad front mot all form av extremism. Man behöver inte göra politik av allting och man behöver inte dra politiska poänger av allting. Både högern och vänstern har saker och ting att lära sig.

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 DN9 DN10 DN11 DN12 DN13 DN14 DN15 DN16 DN17 DN18 DN19 DN20 DN21 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 SvD8 SvD9 SvD10 SvD11 SvD12 SvD13 SvD14 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 GP10 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 Svt1 Svt2 Svt3 Svt4 Svt5 Svt6 Svt7 Svt8 Svt9 Svt10 Svt11 Svt12

Det är fel i dubbel bemärkelse

Lämna en kommentar


Vi har alla en önskan om att vår värld skulle bli bättre, men man kan bli ganska modfälld när man tänker på hur mycket elände det egentligen finns i denna värld. Från Libyen kommer nu skräckbilder över hur hänsynslöst regimen behandlar sina egna. Men faktum är att dessa usla förhållanden har varit en verklighet i dessa länder under en lång tid och det handlar naturligvis inte bara om Libyen. Människorna i dessa länder har fått utstå förtryck under lång tid.

Att länderna i Mellanöstern och Nordafrika inte är fria är ett problem, men det finns också ett annat problem. Det är nämligen så att Israel är det enda fria och demokratiska landet i denna politiska region, men i en allt större krets anses detta land som ett mer eller mindre grymt land. När man påtalar att Israel är en demokrati och ett fritt land så kan reaktionen vara att det är ett hån mot själva demokratibegreppet att kalla Israel för en demokrati.

Som sagt så har vi alla en önskan om att vår värld skulle bli bättre och det betyder också att länderna i Nordafrika och i Mellanöstern är inkluderade i detta. Men för att kunna diskutera dessa saker behöver man ha insikt i hur saker och ting ligger till i verkligheten. Om man inte har det så leder det till ett felaktigt ställningstagande.

Jørgen Lohne frågar sig i en kommentar i norska Aftenposten om huruvida Israel kan bli modellen för de förändringar som förväntas ske i länderna i Nordafrika och Mellanöstern [1]. Det är naturligvis helt befogat att ställa den frågan. Eftersom det finns ett fritt land i regionen, varför skulle då detta land inte kunna vara en inspirationskälla för andra?

Problemet är att alltför många anser att detta enda fria land är ett av världens grymmaste länder. Hur kan detta komma sig? Jørgen Lohne skriver så här i inledningen av sin kommentar: ”Arabere gjør oppgjør og krever et samfunn med ytringsfrihet og stemmerett i frie valg. Et slikt samfunn finnes midt iblant dem. I landet de elsker å hate.”

Här slår han huvudet på spiken, för visst är Israel hatat av sina grannar. Det råder inget tvivel om det. Och hatar man någon, så händer det lätt att man också målar upp en felaktig bild av objektet man hatar. Denna bild baserar sig långt på känslor. Problemet är att alltför många här i väst har påverkats av denna bild som målats upp av Israel, så att en allt större krets anser att Israel är ett dåligt och grymt land.

Israels kontroll av Västbanken och Gaza-remsan torde ha mest inverkan när det gäller vilken bild man har av Israel. ”Ockupationen måste avslutas omedelbart” hör man folk ropa. Men problemet är att man bortser från historia och fakta. Västbanken och Gaza-remsan kom under israelisk kontroll i ett försvarskrig. Senare har dessa två territorier blivit baser för terrorism av olika slag. Mytbildningen av Israels kontroll av Västbanken och Gaza-remsan verkar inte ha några gränser. Israels kontroll av Västbanken och Gaza-remsan har kommit att bli en språngbräda för förvanskning av sanningen. Säger man att Israel är en demokrati, så skrattar folk eftersom de genast kommer att tänka på den grymma ockupationsmakten Israel.

Verkligheten har förvanskats så till den grad när det gäller Israels kontroll av Västbanken och Gaza-remsan, att det är svårt att veta var man ska börja för att reda ut allting. Det är i alla fall viktigt att komma ihåg att Västbanken och Gaza-remsan kommit under israelisk kontroll i ett försvarskrig. Länders gränser har under alla tider formats genom krig och Mellanöstern utgör inte något undantag i detta avseende. Gränserna mellan Israel och ett framtida Palestina kan endast definieras i ett fredsavtal. Men för att ett fredsavtal ska komma till stånd, så behövs det förhandlingar och för att förhandlingar ska kunna äga rum så behövs en vilja till förhandlingar. Och denna vilja måste finnas hos båda parter.

Eftersom Västbanken blivit en plattform för terror riktat mot israeliska civila, så har Israel varit tvunget att införa säkerhetsarrangemang. Problemet är att dessa arrangemang i dag inte framställs som säkerhetsarrangemang. Israels närvaro på Västbanken framställs som om att Israel har dolda avsikter och därför ”förtrycker palestinierna”.

Israel kontroll av både Västbanken och Gaza-remsan är naturligvis inte problemfri för befolkningen där, men mytbildningen kring allt detta är enorm. Man bör komma ihåg att när befolkningen där skildrar händelser så är det mycket känslor inblandade. Jørgen Lohne nämner hatet i sin kommentar och visst finns det också ett hat mot Israel bland palestinierna. Detta betyder förstås att deras skildringar av Israels agerande på Västbanken färgas av detta hat. Då blir inte heller skildringarna neutrala och sanningsenliga.

Problemet är att många i väst håller dessa skildringar som sanning och bildar sitt ställningstagande utifrån dessa. Det är inte frågan om att det inte skulle finnas ett behov av att övervaka Israels agerande när det gäller Västbanken och och Gaza-remsan och det är inte heller frågan om att det inte skulle finnas ett behov av att påtala brister när sådana uppdagas. Men allting blir helt fel om man tror att Israel har dolda avsikter med närvaron på Västbanken eller att Israel skulle utöva ett medvetet förtryck av palestinierna där. Detta stämmer helt enkelt inte.

Nu kokar det i många länder i Nordafrika och i Mellanöstern och ingen vet vad detta kommer att leda till. En sak är i alla fall säker och det är att befolkningen i dessa länder förtjänar frihet. De förtjänar att bli befriade från det förtryck de utsatts för under så lång tid. Och det finns ingenting som säger att Israel inte skulle kunna utgöra en källa till inspiration i denna process.

Israel har sina fel och brister och är inte ett helt perfekt land. Israels agerande är också i många fall diskutabelt, men man bör ta i beaktande det hot Israel ständigt utsätts för innan man uttalar sig. Israel är en demokrati. Israel är ett fritt land. Detta är obestridliga sanningar.

Befolkningen i länderna i Nordafrika och Mellanöstern förtjänar frihet. Faktum är att dessa länder inte är fria. Ett annat faktum är att Israel är ett fritt demokratiskt land. Och ett tredje faktum är att en allt större krets inte vill kalla Israel demokratiskt eftersom de tänker att Israel utövar ”förtryck av palestinierna”. Israel har sina fel och brister och landet bör kritiseras när brister uppdagas, men om man inte vill kalla Israel demokratiskt och fritt så har man tagit ett ställningstagande baserat på osanningar. Det är fel att länderna i Mellanöstern och Nordafrika inte är fria och det är fel att Israel i en allt större krets betecknas som ett mer eller mindre grymt land. Därför är det fel i dubbel bemärkelse.

Det kan kännas som att vi inte kan göra så mycket för att världen skulle bli en bättre plats, men en god början är att börja se saker så som de verkligen är. I Israel finns de friheter som befolkningen i länderna i Nordafrika och i Mellanöstern nu vill ha och därför kan Israel alldeles säkert utgöra en inspirationskälla för dessa länder. Därför är det av största vikt att se att Israel verkligen är ett fritt och demokratiskt land och inte en grym skurkstat. För det stämmer helt enkelt inte.

[1] http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/lohne/article4036158.ece

Länkar till svenska tidningar:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/bilder-fran-upproret-i-libyen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/khaddafis-40-ar-vid-makten-1

http://www.dn.se/nyheter/varlden/khaddafis-styre-satte-skrack-i-varlden

http://www.dn.se/nyheter/varlden/stridspiloter-vagrade-anfalla-demonstranter–flog-till-malta

http://www.dn.se/nyheter/varlden/fns-sakerhetsrad-i-hemligt-mote-om-libyen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/khaddafi–schejken-mot-strommen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/bildt-till-dnse-risk-for-totalt-sammanbrott

http://www.dn.se/nyheter/varlden/polis-skot-skarpt-mot-demonstranter–minst-en-dod

http://www.dn.se/nyheter/varlden/libyens-ambassador-avgar-i-protest-mot-valdsamheterna

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fridolin-vad-menar-du-carl-bildt

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/flygplatsen-i-benghazi-forstord_5958975.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eu-splittrat-om-libyen_5958873.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/massakrer-i-tripolis-fororter_5958451.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/gaddafi-till-venezuela_5956245.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stoppa-folkmordet-vadjar-libyska-diplomater-i-fn_5958833.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/libysk-ambassadpersonal-sager-upp-sig-i-protest_5958547.svd

http://svt.se/2.22584/1.2334274/folj_tisdagens_handelser_i_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2334551/demonstranter_overnattade_pa_sergels_torg

http://svt.se/2.22584/1.2334255/kadaffi_jag_har_inte_flytt_landet

http://svt.se/2.22584/1.2334127/ambassadorer_overger_kadaffi

http://svt.se/2.22584/1.2334121/massakrer_i_tripolis_fororter

http://svt.se/2.22584/1.2333875/ud_inget_tryck_for_att_lamna_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2333856/libyer_sander_sjalva_ur_medieskuggan

http://svt.se/2.22584/1.2333742/eu_oroas_av_valdsamheter_i_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2333658/libyens_ledare_-_mannen_med_manga_namn

http://svt.se/2.22620/1.2333840/protester_vid_libyens_ambassad

http://svt.se/2.116614/1.2334654/darfor_ingriper_ingen_mot_kadaffi

http://svt.se/2.116614/1.2330988/libyen_ar_det_varsta_hittills

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=249055

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=249044

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=249041

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=249012

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556305–de-skjuter-pa-allt-som-ror-sig-

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556280-eu-tar-hem-sina-medborgare

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556384-flygplatsen-i-benghazi-forstord

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556532-om-gaddafi-faller-vad-hander-sen-

http://www.dn.se/nyheter/varlden/rodgron-kritik-mot-bildts-libyen-uttalande

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eu-vantar-flyktingvag-fran-nordafrika_5961437.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kaos-vald-och-dod-i-libyen_5961425.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/gaddafi-i-tv-tal-jag-avgar-inte_5958975.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bildt-avfardar-libyen-kritik_5961061.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ud-forsoker-fa-hem-svenskarna_5960709.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/bildt-ud-arbetar-intensivt_5960437.svd

http://svt.se/2.22584/1.2335150/eu_forbereder_sig_for_flyktingvag

http://svt.se/2.22584/1.2335142/kadaffis_tal_till_folket_straffet_ar_doden

http://svt.se/2.22584/1.2335087/svart_att_fa_ut_svenskar_ur_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2334981/kritiken_mot_bildt_vaxer

http://svt.se/2.22584/1.2334726/flaggprotest_mot_kadaffi

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.556948-bildt-avfardar-libyen-kritik

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.557024-svart-fa-ut-svenskar-ur-libyen

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.557008-kaos-vald-och-dod-i-libyen

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556993-gaddafi-en-excentrisk-diktator

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556960-eu-forbereder-sig-for-flyktingvag

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556926-svart-fa-ut-svenskar-ur-libyen

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556690-nygammal-flagga-i-kamp-mot-gaddafi